Seurattu SDK 968/2022 saakka.

9.9.2021/824

Oikeusministeriön asetus ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 33/2015:

1 §
Ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon siirto

Poiketen siitä, mitä vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:ssä säädetään, enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan 15 päivän syyskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien.

Enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä vankeuslain 2 luvun 2 a §:ssä tarkoitetun etsintäkuulutuksen nojalla toimitettavaksi vankilaan 1 momentissa tarkoitettuna aikana.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske vankilassa jo oleville tutkintavangeille tai rangaistusta suorittaville vangeille täytäntöön pantaviksi tulevia rangaistuksia eikä tutkinta-arestiin määrätylle täytäntöön pantavaksi tulevaa rangaistusta.

2 §
Rajoituksista huolimatta täytäntöön pantavat rangaistukset

Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä säädetään, rangaistuksen täytäntöönpanoon on kuitenkin ryhdyttävä, jos täytäntöönpanon aloittaminen muuten siirtyisi yli kahdeksan kuukautta siitä, kun tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi tai jos tuomittu rangaistus raukeaisi siirron vuoksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa määrättyyn 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun ilmoittautumisajankohtaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.