Seurattu SDK 926/2022 saakka.

22.12.2005/1094

Laki Rautatievirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.11.2009/863, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Rautatievirasto

Rautateiden turvallisuus- ja hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva Rautatievirasto.

2 §
Rautatieviraston tehtävät

Rautatieviraston tehtävänä on huolehtia yleisestä rautatieturvallisuudesta, virastolle säädetyistä tai osoitetuista viranomaistehtävistä ja alan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä valvoa turvallisuuden noudattamista rautatiejärjestelmässä.

3 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Rautatieviraston johtamisesta ja sen tehtävien hoitamisesta, asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta virastossa sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

Rautatieviraston työjärjestyksessä määrätään viraston organisaatiosta ja muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä.

4 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain tullessa voimaan ne Ratahallintokeskuksessa tai liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain mukaan kuuluvat Rautatievirastolle, siirtyvät Rautatieviraston käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Vastaavasti siirtyvät Ratahallintokeskukselta tämän lain mukaan Rautatievirastolle siirtyviin tehtäviin liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muut oikeudet ja velvoitteet Rautatievirastolle.

Ratahallintokeskuksessa Rautatievirastolle siirtyviä tehtäviä hoitava virkasuhteinen henkilöstö sekä Ratahallintokeskuksen tarkastusmaksuyksikön virkasuhteinen henkilöstö siirtyvät Rautatieviraston henkilöstöksi. Rautatievirastoon siirtyvän virkasuhteisen henkilöstön virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Rautatieviraston viroiksi. Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta paitsi, milloin ne siirtyvät toiselle paikkakunnalle. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä aiempaan palvelusuhteeseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa.

HE 148/2005, LiVM 22/2005, EV 154/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.