Seurattu SDK 476/2022 saakka.

11.12.2002/1087

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 17.10.2013/713, joka on voimassa 1.1.2014 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 700/2002:

1 §
Lääkevalmisteen hinta

Myytäessä apteekista lääkelain (395/1987) 20 §:ssä tarkoitettuja lääkevalmisteita, lukuunottamatta rohdosvalmisteita, tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Ostohinta, euroa Vähittäishinta
0 – 9,25 1,5 x ostohinta + 0,50 €
9,26 – 46,25 1,4 x ostohinta + 1,43 €
46,26 – 100,91 1,3 x ostohinta + 6,05 €
100,92 – 420,47 1,2 x ostohinta + 16,15 €
yli 420,47 1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.

2 §
Reseptitöiden hinnat

Apteekissa lääkärin määräyksellä valmistettavan lääkkeen vähittäismyyntihinta lasketaan seuraavasti:

1. lääkeaineen ostohinta kerrotaan kertoimella 2,0. Lääkkeen valmistukseen käytettävän aineen alin hinta on 0,84 euroa.

2. lääkevalmisteen tai -aineen hintaan lisätään toimitus- ja valmistusmaksuna

– lääkevalmisteen toimittaminen 0,39 €
– lääkevalmisteen käyttövalmiiksi saattamisesta (sisältää veden antibioottimikstuuroissa) sekä yksittäisen aineen punnitseminen ja toimittamisesta 1,68 €
– steriilistä valmistamisesta ja toimittamisesta 13,46 €
– muu lääkkeen valmistamisesta ja toimittamisesta 6,73 €

3. Edellä 2 kohdassa laskettuihin hintoihin lisätään valmistusmäärälisänä 1,68 euroa jäljempänä mainitut määrät ylittävästä valmistuksesta:

– voiteiden, geelien, liuosten ja jauheiden valmistuksesta yhtä jakeluyksikköä kohden,

– annosjauheiden, peräpuikkojen ja pillereiden valmistuksesta 10 yksikköä kohden,

– kapseleiden valmistuksesta 20 yksikköä kohden sekä

– tablettien valmistuksesta 100 yksikköä kohden.

4. Lisäksi lääkkeitä toimitettaessa käytettävien päällysten ja lääkkeiden annostelussa käytettävien välineiden hinnat määrätään siten, että tukkumyyjän tai tuottajan laskuttama myyntihinta kerrotaan luvulla 2,0.

3 §
Arvonlisävero

Arvonlisävero lisätään edellä 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvään lääkkeen hintaan.

4 § (19.12.2002/1183)
Alennukset lääkkeiden hinnoista

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tulee antaa 10 prosentin alennus1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista erityiskorvattavista lääkkeistä, 4 momentissa tarkoitetuista merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä 6 momentin mukaisen vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvassa myynnissä apteekki voi myöntää päättämänsä alennuksen 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Lisäksi apteekit voivat antaa kanta-asiakasalennuksia.

SairausvakuutusL 364/1963 on kumottu SairausvakuutusL:lla 1224/2004. Ks. SairausvakuutusL 1224/2004 5 luku.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan lääketaksasta 11 päivänä lokakuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (844/2001).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2002/1183:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.