Seurattu SDK 476/2022 saakka.

29.6.2001/625

Laki viestintähallinnosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 23.11.2018/937, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Viestintävirasto

Viestinnän hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva Viestintävirasto.

2 § (16.6.2004/520)
Viestintäviraston tehtävät

Viestintäviraston tehtävänä on:

1) huolehtia tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014), postilaissa (415/2011), valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa (745/1998), vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009), kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004), turvallisuusselvityslaissa (726/2014), tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetussa laissa (1405/2011) sekä viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetussa laissa (1406/2011) sille säädetyistä tehtävistä; (29.6.2016/535)

2) hoitaa muut tehtävät, jotka sille muiden säännösten tai liikenne- ja viestintäministeriön määräysten mukaan kuuluvat.

3 §
Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin lain täytäntöönpanosta sekä muista Viestintävirastoa koskevista asioista, kuten asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta Viestintävirastossa, viraston tehtävistä, organisaatiosta, työjärjestyksestä ja henkilöstöä koskevista asioista sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annettu laki (518/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

5 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa Telehallintokeskukselle syntyneet oikeudet ja velvoitteet kuuluvat lain voimaan tultua Viestintävirastolle.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään Telehallintokeskuksesta ja sen tehtävistä, koskee tämän lain voimaan tultua Viestintävirastoa.

HE 52/2001, LiVM 5/2001, EV 67/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2001/1121:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 146/2000, LiVM 8/2001, EV 111/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY (31998L0084); EYVL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

14.6.2002/493:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 241/2001, PeVL 8/2002, LiVM 5/2002, EV 66/2002

24.1.2003/15:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 197/2001, LiVM 21/2002, EV 221/2002

13.3.2003/229:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 96/2002, LiVM 23/2002, EV 243/2002

23.5.2003/397:

Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 112/2002, LiVM 26/2002, EV 272/2002, Puitedirektiivi 2002/21/EY ; EYVL N:o L 108, Valtuutusdirektiivi 2002/20/EY ; EYVL N:o L 108, Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY ; EYVL N:o L 108, Yleispalveludirektiivi 2002/22/EY ; EYVL N:o L 108

16.6.2004/520:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 125/2003, LiVM 13/2004, EV 69/2004

7.8.2009/620:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

HE 36/2009, LiVM 12/2009, EV 90/2009

22.10.2010/886:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 53/2010, HaVM 13/2010, EV 135/2010

22.12.2011/1407:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 45/2011, LiVM 9/2011, EV 59/2011

19.9.2014/730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 57/2013, HaVM 16/2014, EV 79/2014

29.6.2016/535:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

HE 74/2016, LiVM 18/2016, EV 103/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.