Seurattu SDK 476/2022 saakka.

16.6.2000/566

Laki Valtion taidemuseosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.12.2013/889, joka on voimassa 1.1.2014 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kuvataiteen museotoimintaa ja maan taidemuseoalan kehittämistä varten on opetusministeriön alainen Valtion taidemuseo, johon kuuluu Ateneumin taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Kuvataiteen keskusarkisto. Valtion taidemuseon muista toimintayksiköistä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja sen nojalla määrätään työjärjestyksellä.

1 a § (17.12.2010/1136)

Valtion taidemuseon yhteydessä on valtion taideteostoimikunta, josta säädetään erikseen.

2 § (16.6.2004/504)

Valtion taidemuseota johtaa ylijohtaja. Valtion taidemuseolla on työjärjestys, jonka ylijohtaja vahvistaa.

Ylijohtaja ratkaisee myös muut Valtion taidemuseossa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty taidemuseon muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

3 §

Valtion taidemuseo voi valtion talousarvion rajoissa tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä yhteistoimintasopimuksia toimialaansa koskevissa tehtävissä yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

4 §

Valtion taidemuseo voi ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja.

5 §

Valtion taidemuseon suoritteista peritään maksuja sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Pääsy Valtion taidemuseon järjestämiin maksullisiin näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin voi olla maksuton erikoisryhmiin kuuluville, jos maksuttomuus on taidekasvatuksen, tutkimuksen, ammatillisen toiminnan, museotoiminnan edistämisen tai muun vastaavan syyn kannalta perusteltua.

6 §

Valtion taidemuseon hoidossa voi olla sen kokoelmiin kuulumattomia ja muualle sijoitettuja valtion omistamia taidehistoriallisesti arvokkaita teoksia.

Valtion taidemuseon hoidossa voi olla myös muita kuin valtion omistamia, sen museoihin sijoitettuja taideteoksia.

7 §

Valtion taidemuseo voi luovuttaa hoidossaan ja hallussaan olevia taideteoksia muille valtion viranomaisille ja muille taidemuseoille säilytettäviksi ja esillä pidettäviksi.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella ja sen nojalla määrätään työjärjestyksellä.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait:

1) valtion taidemuseosta 16 päivänä helmikuuta 1990 annettu laki (185/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä

2) valtion taidemuseosta annetun lain voimaanpanosta samana päivänä annettu laki (186/1990).

Edellä 2 momentin 2 kohdassa kumotun lain 3 ja 4 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 23/2000, SiVM 3/2000, EV 66/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2004/504:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 30/2004, SiVM 6/2004, EV 62/2004

17.12.2010/1136:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 189/2010, SiVM 9/2010, EV 213/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.