Seurattu SDK 743/2021 saakka.

27.6.1997/646

Laki yliopistolain voimaanpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.7.2009/559.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yliopistolaki (645/1997) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Yliopistolain 18 §:n 1 momentin säännöstä yhdestä korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelupaikasta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuotta 1999-2000 koskevissa opiskelijavalinnoissa.

Ennen yliopistolain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2 §

Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat lait, niistä muut kuin 2, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29 ja 32 kohdassa mainitut lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) Helsingin yliopistosta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (854/1991);

2) Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (855/1991);

3) Helsingin yliopiston Svenska socialoch kommunalhögskolan -nimisestä yksiköstä 6 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki (6/1984);

4) Joensuun yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annettu laki (128/1983);

5) Jyväskylän yliopistosta 19 päivänä joulukuuta 1980 annettu laki (899/1980);

6) Kuopion yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annettu laki (129/1983);

7) Lapin yliopistosta 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1202/1990);

8) Oulun yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 annettu laki (1033/1983);

9) Tampereen yliopistosta 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu laki (445/1973);

10) Tampereen yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu laki (446/1973);

11) Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki (1030/1973);

12) Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki (1031/1973);

13) Vaasan yliopistosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1357/1990);

14) Vaasan kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta 14 päivänä tammikuuta 1977 annettu laki (64/1977);

15) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu laki (1057/1980);

16) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu laki (1058/1980);

17) Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annettu laki (686/1985);

18) Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annettu laki (685/1985);

19) Teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annettu laki (684/1985);

20) Helsingin kauppakorkeakoulusta 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki (1032/1973);

21) Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki (1033/1973);

22) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annettu laki (582/1974);

23) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annettu laki (583/1974);

24) Turun kauppakorkeakoulusta 27 päivänä elokuuta 1976 annettu laki (707/1976);

25) Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta 27 päivänä elokuuta 1976 annettu laki (708/1976);

26) kuvataideakatemiasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu laki (175/1985);

27) kuvataideakatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu laki (176/1985);

28) Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (1068/1979);

29) Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta 28 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (1069/1979);

30) taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annettu laki (52/1973);

31) teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 1979 annettu laki (87/1979); ja

32) teatterikorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta 26 päivänä tammikuuta 1979 annettu laki (88/1979).

3 §

Kumotuissa laeissa olevia seuraavia säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen:

1) Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 6 §; (30.5.2008/366)

2) Tampereen yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

3) Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

4) Vaasan kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

5) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-6 §;

6) Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

7) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

8) Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

9) kuvataideakatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

10) Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §; ja

11) teatterikorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §.

4 §

Seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan:

1) korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettu asetus (309/1993); ja

2) fysiikan tutkimuslaitoksesta annettu asetus (561/1996).

5 §

Kanslerit, jotka on nimitetty 2 §:ssä mainittujen säädösten mukaan, jatkavat tehtävissään toimikausiensa loppuun, jollei asetuksella toisin säädetä.

Rehtorit ja vararehtorit, jotka on valittu 2 §:ssä mainittujen säädösten mukaan, jatkavat tehtävissään toimikausiensa loppuun.

Jos yliopiston 2 §:ssä mainittujen säännösten mukaan asetettujen monijäsenisten hallintoelinten toimikausi päättyy ennen yliopistolain voimaantuloa, ne jatkavat tehtävissään sanotun lain voimaantuloon asti.

6 §

Yliopistoissa ovat ne harjoittelukoulut, jotka niissä ovat yliopistolain voimaan tullessa, jollei toisin päätetä. Kussakin harjoit-telukoulussa järjestetään perusopetusta ja esiopetusta sekä lukiokoulutusta kuten yliopistolain voimaan tullessa, jollei toisin päätetä.

7 §

Jos asian käsittely on kesken yliopistolain tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annettavan asetuksen taikka yliopiston sisäisten määräysten mukaan kuuluu.

8 §

Tämän lain täytäntöönpanosta säädetään tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

HE 263/1996, SiVM 9/1997, EV 90/1997

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.5.2008/366:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 29/2008, SiVM 1/2008, EV 49/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.