Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

8.11.1996/822

Valtion virkamiesten työaika-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 10 kohdan ja 3 momentin nojalla:

1 § (29.5.1998/361)

Työaikalakia ei sovelleta valtion virkamiehen työhön seuraavissa tehtävissä:

1) ulkomaanedustuksessa;

2) tuomioistuimen jäsenen, esittelijän, käräjäviskaalin ja notaarin tehtävissä;

3) yleisen oikeusavustajan tehtävissä;

4) yleisenä syyttäjänä;

5) ulosottomies- ja haastemiestehtävissä; sekä

6) luotsaus-, luotsikutterinkuljetus- ja väylänhoitotehtävissä.

2 §

Työaikalakia sovelletaan seuraavien puolustusvoimien virkamiesten työhön:

1) Atk-ala: atk-kirjoittaja, operaattori, tietokoneenhoitaja;

2) Hoitoala: apuhoitaja, apulaisosastonhoitaja, kylvettäjä, osastonhoitaja, röntgenhoitaja, sairaala-apulainen, sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, hammashoitaja, kuntohoitaja, kuulontutkija, laboratoriohoitaja, lääkintävahtimestari, lääkintävoimistelija, sosiaalihoitaja, terveydenhoitaja, välinehuoltaja;

3) Laboratorio- ja kuvausala: laborantti, laboratorioapulainen, laboratorioteknikko, laboratoriomestari, valokuvateknikko, valokuvalaborantti, valokuvaaja;

4) Tekninen ala: asentaja, teknikko, sähköyliasentaja, vanhempi asentaja, keskusasentaja, sähköasentaja, koneenhoitaja, puhelinasentaja, viestittäjä, viestittäjien valvoja, televalvoja, yliasentaja;

5) Palo- ja pelastusala: palomestari, palomies;

6) Poliisiala: etsivä, ylietsivä, rikostutkija;

7) Varastoala: varastonhoitaja, varastomies, varastomestari, työnjohtaja, ompelija;

8) Kiinteistö- ja vartiointiala: lämmittäjä, talonmies-lämmittäjä, vahtimestari, vanhempi vahtimestari, apu- ja vartiomies, siivooja, isännöitsijä, huoltomies, korjausmies, siivoustyönjohtaja;

9) Kuljetusala: autonkuljettaja; sekä

10) Ruokala-ala: ravitsemistyöntekijä, ravitsemistyönjohtaja, ravitsemispäällikkö, kokki.

Työaikalakia sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun työhön edelleen, vaikka viran nimi muutetaan tehtäviä laadultaan olennaisesti muuttamatta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1996.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.5.1998/361:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.