Seurattu SDK 761/2022 saakka.

8.12.1994/1146

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 31.10.2008/669, joka on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena on sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, jonka tehtävänä on alkoholilain (1143/94), kemikaalilain (744/89) ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) edellyttämä valvonta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hoitaa lisäksi ne muut tehtävät, jotka laissa tai asetuksessa taikka niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai määrätään, sekä ne tehtävät, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

2 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksella voi olla johtokunta ja lautakuntia, joiden tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 § (12.7.2002/612)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen asiantuntijana toimivaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen virkojen ja tehtävien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan. Ylijohtajan virka voidaan täyttää ensimmäisen kerran ennen lain voimaantuloa.

Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä virkamiehet nimitetään ylijohtajan virkaa lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen 1 päivästä marraskuuta 1994 perustettavat virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

6 §

Mitä ennen tämän lain voimaantuloa annetussa säädöksessä säädetään tai määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle 1 §:n mukaan kuuluvien tehtävien osalta sosiaali- ja terveysministeriöstä, alkoholiyhtiöstä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta, sosiaali- ja terveyshallituksesta tai lääkintöhallituksesta, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta.

HE 119/94, StVM 32/94, SuVM 3/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.7.2002/612:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 77/2001, LaVM 10/2002, EV 85/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.