Seurattu SDK 476/2022 saakka.

26.4.1991/769

Asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla lahjanlupauslain muuttamisesta 4.2.2005/60, joka on voimassa 1.5.2005 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 31 päivänä heinäkuuta 1947 annetun lahjanlupauslain (625/47) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (766/91):

1 § (20.2.2003/146)

1 § on kumottu A:lla 20.2.2003/146.

2 § (20.2.2003/146)
Ilmoitusten kuuluttaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on julkaistava lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia koskeva kuulutus virallisessa lehdessä kunkin vuosineljänneksen ensimmäisessä numerossa. Kuulutuksesta on käytävä ilmi lahjanantajan nimi ja kotipaikka, lahjansaajan nimi, lahjan kohde, päivä, jona ilmoitus on tehty, ja ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin nimi.

3 §
Rekisteriin talletettavat tiedot

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) lahjanantajan nimi ja henkilötunnus;

2) lahjansaajan nimi ja henkilötunnus;

3) lahjanantajan kotipaikka;

4) lahjan kohde;

5) lahjan antamisen ajankohta; sekä

6) ilmoituksen tekoaika.

Rekisteriin otetaan lisäksi väestön keskusrekisteristä saatavat tiedot asianomaisten henkilöiden nimen muutoksista.

4 §
Oikeus saada tietoja rekisteristä

Rekisteriin talletetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista.

5 § (20.2.2003/146)

5 § on kumottu A:lla 20.2.2003/146.

6 §
Tarkempien määräysten ja ohjeiden antaminen

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet rekisterin pitämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.2.2003/146:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomio-istuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.