Seurattu SDK 132/2023 saakka.

1.2.1991/238

Laki kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 19.12.2008/951.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon sekä muun Suomen ja ulkomaiden välisen henkilövaihdon edistämiseksi on kansainvälisen henkilövaihdon keskus, joka on opetusministeriön alainen.

2 §

Keskuksen tehtävänä on:

1) huolehtia kansainvälisen henkilövaihdon suunnittelusta ja järjestämisestä;

2) antaa ohjausta ja neuvontaa kansainväliseen henkilövaihtoon liittyvissä kysymyksissä;

3) myöntää apurahoja ja avustuksia kansainväliseen henkilövaihtoon; sekä

4) hoitaa muut tehtävät, jotka on sille säädetty tai määrätty.

Opetusministeriö voi antaa keskukselle selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

3 §

Keskuksessa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

Keskuksen apuna neuvoa-antavana toimielimenä on kansainvälisen henkilövaihdon neuvottelukunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

5 §

Keskuksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

6 §

Keskus on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia sen tehtäviä edistäviin tarkoituksiin.

7 §

Tarkemmat säännökset keskuksen tehtävistä, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella sekä sen nojalla keskuksen työjärjestyksellä.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin keskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen keskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

HE 162/90, SiVM 12/90, SuVM 204/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.