Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

18.5.1990/449

Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.4.2015/459, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion virkamiehellä ja hänen omaisillaan on oikeus valtion varoista saada tämän lain mukaista korvausta virkamiestä kohdanneesta työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Tätä lakia sovelletaan valtion virkamieslaissa (755/86) tarkoitettujen virkamiesten lisäksi tasavallan presidentin kanslian virkamiehiin, eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa (1255/87) tarkoitettuihin virkamiehiin sekä eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen.

Mitä tässä laissa on säädetty valtion virkamiehestä, sovelletaan myös valtioneuvoston jäseneen.

2 §

Korvausoikeuden edellytyksistä, annettavista korvauksista ja niiden suorittamisesta sekä korvausasiain käsittelystä on voimassa, jos tässä laissa ei toisin säädetä, mitä valtion työssä sattuneesta tapaturmasta tai ammattitaudista on säädetty.

3–4 §

3–4 § on kumottu L:lla 1.11.2002/875.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Tällä lailla kumotaan valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 12 päivänä huhtikuuta 1935 annettu laki (154/35) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 7/90, sosvk.miet. 4/90, svk.miet. 15/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.11.2002/875:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 134/2002, StVM 24/2002, EV 123/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.