Seurattu SDK 66/2023 saakka.

16.4.1982/285

Laki yleisestä kalastusoikeudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 10.4.2015/379, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Lailla voidaan säätää, että:

1) jokaisella kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin pyyntiä verkolla meressä niillä kunnassa kylänrajan sisäpuolella olevilla vesialueilla, jotka sijaitsevat ulkosaaristossa tai aavaa selkää vastassa;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla vesialueilla on jokaisella kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvalla oikeus harjoittaa koukkukalastusta;

3) jokaisella kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus saada kohtuullista maksua vastaan lupa harjoittaa kotitarve- ja virkistyskalastusta vesialueen omistajan määräämällä tavalla; sekä että

4) jos vesialueen käyttämättä jättäminen olennaisesti vaikeuttaisi vesistön kalakannan hoitoa tai sen kalataloudellista hyväksikäyttöä, yleinen alioikeus voi velvoittaa alueen omistajan korvausta vastaan sallimaan sen käyttöön ottamisen tai kustantamaan ne muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen vesialueen käyttämättä jättämisestä johtuvien haitallisten seurausten poistamiseksi.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tällä lailla kumotaan yleisen kalastusoikeuden laajentamisesta 28 päivänä syyskuuta 1951 annettu laki (504/51).

HE 214/80, l-tvk.miet. 18/81, plvk.miet. 5/81, svk.miet. 213/81

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.