Seurattu SDK 132/2023 saakka.

23.2.1973/186

Laki matkailun edistämiskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.12.2011/1424, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomessa tapahtuvan ja Suomeen suuntautuvan matkailun sekä kotimaisen matkailuelinkeinon yleistä edistämistä varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen matkailun edistämiskeskus.

2 §

Matkailun edistämiskeskuksessa voi olla johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

3 § (17.12.1993/1279)

3 § on kumottu L:lla 17.12.1993/1279.

4 § (31.12.1987/1240)

4 § on kumottu L:lla 31.12.1987/1240.

5 §

Matkailun edistämiskeskus voi tulo- ja menoarvion puitteissa käyttää asiantuntijoita sekä tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa edistämiskeskuksen toimialaan liittyvien määrittelyjen tehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia yhteisen matkailun edistämishankkeiden toteuttamisesta.

6 §

Matkailun edistämiskeskuksella on oikeus periä suorittamistaan palveluista maksuja, joista säädetään asetuksella.

Maksut määrätään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavien maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

L 860/1942 on kumottu Valtion maksuperusteL:lla 150/1992.

7 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1973. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin matkailun edistämiskeskuksen virkojen täyttämiseksi se muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen matkailun edistämiskeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.12.1987/1240:

HE 186/87, VaVM 61/87, SuVM 138/87

17.12.1993/1279:

HE 263/93, TaVM 44/93

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.