Seurattu SDK 476/2022 saakka.

11.2.1972/144

Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 12.11.2010/953, joka on voimassa 1.12.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (22.12.1983/1041)

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii valtion teknillinen tutkimuskeskus. Sen tehtävänä on teknillistä ja teknillistaloudellista tietoa hankkimalla, luomalla ja käyttämällä pitää yllä ja kohottaa Suomen teknologian tasoa sekä tyydyttää julkisia ja yksityisiä tutkimus- ja testaustarpeita.

2 § (23.12.1987/1146)

2 § on kumottu L:lla 23.12.1987/1146.

3 § (22.12.1983/1041)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus voi tulo- ja menoarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja muiden toimialaansa kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä suorittavien laitosten ja organisaatioiden kanssa.

Tutkimuskeskuksen ulkopuolisten toimeksiannosta tuottamista suoritteista peritään maksuja, joiden suuruudesta saadetään asetuksella valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen perusteiden mukaisesti. Valtion maksuperustelain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut suoritekohtaiset maksut voidaan kuitenkin määrätä siten, että ne keskimäärin kattavat toimeksiantajilta asetuksen mukaan perittäviksi tarkoitetut kustannukset. Maksuja määrättäessä voidaan valtion tulo- ja menoarviossa osoitettavan määrärahan rajoissa jättää huomioon ottamatta menot, joita tutkimuskeskuksen päätöksellä ei peritä toimeksiantajilta.

4 §

Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

5 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972, ja sillä kumotaan valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta 16 päivänä tammikuuta 1942 annettu laki (44/42).

Mitä valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta on muualla säädetty, koskee tämän lain tultua voimaan valtion teknillistä tutkimuskeskusta.

Tämän lain voimaan tullessa siirretään valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta lakkautettavan viran haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan uuteen virkaan valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa taikka, mikäli häntä ei siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan, asetetaan lakkautuspalkalle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1983/1041:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 132/83, tvk.miet. 11/83, svk.miet. 90/83

23.12.1987/1146:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 177/87, vvvk.miet. 60/87, svk.miet. 137/87

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.