Seurattu SDK 766/2022 saakka.

15.12.1967/552

Laki patenttiasiamiehistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 17.1.2014/22, joka on voimassa 1.7.2014 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Patenttiasiamiehen tointa on oikeutettu ammattimaisesti harjoittamaan ainoastaan se, joka on merkitty patenttiasiamieheksi patentti- ja rekisterihallituksen pitämään patenttiasiamiesrekisteriin. Patenttiasiamiehen tehtävänä on toisen henkilön edustaminen patenttiviranomaisen käsiteltäviin kuuluvissa tai sen päätöksistä tehtyjä valituksia koskevissa asioissa.

Patenttiasiamieheltä ja tämän sijaiselta vaadittavasta kelpoisuudesta sekä patenttiasiamiesrekisterin pitämisestä ja rekisteröimismaksusta säädetään asetuksella.

2 §

Patentti- ja rekisterihallitus valvoo 1 §:n säännösten noudattamista. Se voi kieltää asianosaisen edustajana olemisen siltä, joka ammattimaisesti harjoittaa patenttiasiamiehen tointa olematta merkitty patenttiasiamiesrekisteriin.

3 §

Joka käyttää itsestään patenttiasiamiehen ammattinimitystä olematta patenttiasiamiesrekisteriin merkitty asiamies taikka muutoin ilmoittaa ammattialansa siten, että hänen sen perusteella voidaan erheellisesti olettaa olevan sanottuun rekisteriin merkitty asiamies, tuomittakoon sakkorangaistukseen.

Rangaistusvaatimuksen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa saa syyttäjän lisäksi tehdä myös patenttiasiamiesrekisteriin merkitty patenttiasiamies tai patenttiasiamiehiä edustava yhdistys. (13.5.2011/479)

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.5.2011/479:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2011.

HE 286/2010, LaVM 34/2010, EV 311/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.