Seurattu SDK 740/2021 saakka.

9.12.1948/853

Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta valtion töissä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. Työtapaturma- ja ammattitautiL 282 §.

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä, 3 päivänä joulukuuta 1948 tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 26 §:n nojalla antanut seuraavat määräykset:

1 §

Niissä valtion laitoksissa ja muissa työpaikoissa joissa on tapaturmavakuutuslain mukaan korvaukseen oikeutettuja työntekijöitä ja joissa valtio vastaa työtapaturman johdosta suoritettavasta korvauksesta, tulee olla valtion tapaturma-asiamies, joka huolehtii sanotun lain ja sen täytäntöönpanosta annetun asetuksen mukaan työnantajalle kuuluvista tehtävistä.

Sen laitoksen tai viranomaisen, jonka alaisena työ tehdään, tulee määrätä työtä varten tapaturma-asiamies ja hänen toimipiirinsä sekä antaa tästä viipymättä kirjallinen tieto valtion tapaturmatoimistolle.

Asiamiehelle mahdollisesti suoritettavan palkkion määrää asianomainen laitos tai viranomainen, kuultuaan tapaturmatoimistoa, sekä suorittaa sen määrärahoistaan.

Tarkempia ohjeita asiamiehelle antaa valtion tapaturmatoimisto, jonka valvonnan alainen asiamies on.

L tapaturmavirastosta 389/1965 on kumottu L:lla 1528/1995. Ks. L tapaturmaviraston eräiden tehtävien siirtämisestä valtiokonttorille 132/1987.

2 § (17.3.1965/179)

Laitos tai virasto, jonka työssä sattuneen tapaturman aiheuttamasta ruumiinvammasta maksettava korvaus on enintään 150 markkaa, on velvollinen selvittämään ja suorittamaan sanotun korvauksen, mikäli valtion tapaturmatoimisto ei toisin määrää.

3 §

Sen lisäksi mitä tässä päätöksessä on määrätty, noudatettakoon soveltuvin kohdin, mitä 3 päivänä joulukuuta 1948 tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa on säädetty.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.3.1965/179:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1965.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.