Seurattu SDK 476/2022 saakka.

8.5.1936/189

Laki lästimaksusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.11.2014/991, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 § (14.12.1990/1140)

Jokaisesta suomalaisesta rekisterivelvollisesta aluksesta, jota käytetään kauppamerenkulkuun ulkomaan liikenteessä, niin myös ulkomaisesta aluksesta, jolla harjoitetaan kauppamerenkulkua Suomeen, on suoritettava kalenterivuosittain lästimaksu, joka on 60 penniä kerrottuna aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla.

2 § (30.12.1980/1106)

Milloin lästimaksu on peritty sen vetoisuuden mukaan, joka aluksella on avoimin suojakansin, ja alus sen jälkeen samalla matkalla tai myöhemmin samana vuonna selvitetään ulkomaanliikenteessä suljetuin suojakansin, on lästimaksua perittävä lisä vetoisuuden lisäystä vastaava määrä.

3 § (12.11.1954/410)

Lästimaksuina suoritetut varat käytetään ammatissaan toimivien merimiesten hyväksi tapahtuvaa huoltotoimintaa varten sekä meripelastustoiminnan edistämiseksi.

Tulo- ja menoarvioon otetaan arviomääräraha lästimaksuista suoritettavia avustuksia varten.

3 a § (12.11.1954/410)

Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva lästimaksurahasto lakkautetaan ja sen varat siirretään valtiovarastoon.

4 § (12.11.1954/410)

Tarkemmat määräykset lästimaksun kantamisesta sekä lästimaksuna suoritettujen varojen jakamisesta annetaan asetuksella.

Ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun tämä laki on tullut voimaan, tulo- ja menoarvioon 3 §:n mukaan otettavaa arviomäärärahaa lisätään lästimaksurahastossa sen lakatessa olevia varoja vastaavalla määrällä.

5 §

Tämän lain kautta kumotaan 15 päivänä huhtikuuta 1921 annettu laki lästimaksun suorittamisesta.

Suorittamatta olevat erät ennen tämän lain voimaantulemista maksettaviksi käyneistä lästimaksuista on kuitenkin säädetyssä järjestyksessä Merimieseläkelaitoksen hyväksi perittävä ja eläkelaitokselle tilitettävä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1937.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.11.1954/410:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955.

30.12.1980/1106:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

14.12.1990/1140:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 164/90, vvvk.miet. 53/90, svk.miet. 174/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.