Asiasanat

Abortti ks. Raskaus (3) Adoptio ks. Lapseksiottaminen (2) Aerosoli (1)Afganistan (2)Ahvenanmaa (4)Aikuiskoulutustuki (2)Ajokortti (3)Ajoneuvo (16)Ajoneuvohallinto (1)Ajoneuvoliikennerekisteri (1)Ajoneuvovero (1)Ajopiirturi (1)Akku (1)Albania (1)Alioikeus (1)Alkoholi (7)Alkolukko (1)Alueellinen yhteistyö (1)Alueellistaminen ks. Valtion toiminto (1) Aluehallintovirasto (5)Alueiden kehittäminen (4)Aluepolitiikka (8)Aluevaihto ks. Valtion omaisuus (9) Aluevalvonta (3)Aluevesiraja (1)Alus (17)Alusjäte ks. Vesiensuojelu (9) Aluskiinnitys (1)Alusliikennepalvelu (1)Alusluotto (1)Alusrekisteri (2)Alusturvallisuus (7)Ammatillinen koulutus (4)Ammatillinen opettajankoulutus (1)Ammatillinen oppilaitos (1)Ammatillinen peruskoulutus (1)Ammatillinen perustutkinto (3)Ammatinharjoittaja (1)Ammattikorkeakoulu (6)Ammattipätevyys (7) ks. myös Kelpoisuusvaatimukset (1) Pätevyysvaatimukset (7) Ammattitauti (3)Ammattitutkinto (3)Ampuma-ase (4)Ampumarata (1)Ansiomerkki (1)Apteekkivero (1)Apuraha (4)Arava (3)Aravalaina (2)Arkisto (5)Arkistolaitos (1)Armenia (1)Arpajaiset (2)Arpajaisvero (1)Arvo-osuus (2)Arvo-osuusjärjestelmä (2)Arvo-osuustili (1)Arvonimi (2)Arvonlisävero (4)Arvopaperi (6)Arvopaperimarkkinat (3)Arvopaperinvälitys ks. Sijoituspalvelutoiminta (4) Asbestityö (2)Ase (3)Asepalvelus (4)Aseriisunta (1)Asevelvollisuus (10)Asiakastieto ks. Henkilötieto (11) Asiakirja (20)Asianajaja (1)Asianajajayhdistys (2)Asiointi ks. Sähköinen asiointi (4) ASP ks. Asuntosäästöpalkkio (3) Asuinhuoneisto (4)Asuinrakennuksen korjaustoiminta (1)Asuinrakennus (5)Asuintalovaraus (1)Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (1)Asumisneuvonta (1)Asumisoikeusasunto (1)Asumisoikeustalo (1)Asumisoikeustalolaina (2)Asumisoikeusyhdistys (1)Asumistuki (4)Asunto (7)Asunto-olojen kehittämisrahasto ks. Valtion asuntorahasto (1) Asunto-olot (2)Asunto-osake (1)Asunto-osakeyhtiö (2)Asunto-osakeyhtiötalo (1)Asunto-osakeyhtiötalolaina (1)Asuntokauppa (2)Asuntolaina (11)Asuntorahasto (1)Asuntosäästöpalkkio (3)Asuntotuotanto (1)Atomivastuu ks. Ydinvastuu (1) Aukioloaika (1)Auktorisoitu kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (4) Auto (2)Autokiinnitys (1)Autovero (1)Avaruusesine (1)Avaruustoiminta (3)AVI ks. Aluehallintovirasto (5) Avioliitto (5)Avohoito (1)Avoimuusrekisteri (1)Avoin yhtiö (2)Avopuoliso (1)Avustus ks. Valtionapu (79)
Edunvalvontavaltuutus (1)Eduskunnan kanslia (1)Eduskunnan oikeusasiamies ks. Oikeusasiamies (2) Eduskunnan pankkivaltuutettu (1)Eduskunnan virkamies (1)Eduskunta (5)Edustajakanne (2)Edustajanpalkkio (1)Edustusto ks. Ulkomaanedustus (2) Elatus (2)Elatusapu (1)Elatustuki (1)Elatusvelvollisuus (1)Elinkeino (1)Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (3) ks. myös Aluehallintovirasto (5) Elinkeinokeskus ks. Työvoima- ja elinkeinokeskus (1) Elinkeinon harjoittamisen oikeus (1)Elinkeinonharjoittaja (3)Elinkeinotoiminta (2)Elinkeinotulovero (2)Elinsiirto ks. Ihmisen elin (4) Elintarvike (5)Elintarviketurvallisuusvirasto (1)Elokuva (5)ELY-keskus ks. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (3) Eläin (7)Eläinjalostus (1)Eläinkuljetus (1)Eläinlääkintä (1)Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (1)Eläinlääkintähuolto (2)Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1)Eläinlääkäri (1)Eläinsivutuote (1)Eläinsuoja (1)Eläinsuojelu (16)Eläintauti (4)Eläinten hyvinvointi ks. Eläinsuojelu (16) Eläintuki (3)Eläintunnistusjärjestelmä (1)Eläinvahinko (1)Eläke (58)Eläkekassa (4)Eläkelaitos (2)Eläkemaksu (1)Eläkerahasto (1)Eläkesäätiö (4)Eläketurvakeskus (2)Eläkkeensaajan asumistuki (2)Energia (4)Energia-avustus (2)Energiahuolto (3)Energialähde (3)Energiamerkintä (1)Energiatehokkuus (4)Energiatodistus (3)Energiatuki (3)Energiavero (1)Energiavirasto (1)Ennakkoperintä (2)Ennakonkanto ks. Ennakkoperintä (2) Ennakonpidätys ks. Ennakkoperintä (2) EPPO ks. Euroopan syyttäjävirasto (2) Erikoissairaanhoito (2)Erioikeus (1)Erityisrahoitusyhtiö (2)Eroraha (1)ERVV ks. Euroopan rahoitusvakausväline (1) Erämaa (1)Esiopetus (1)Esittävä taide (1)Esitutkinta (5)Esteellisyys (1)Esteettömyysvaatimus (1)Estonian hylky (1)ETA ks. Euroopan talousalue (2) Etelä-Konneveden kansallispuisto (1)Etelämanner (1)Etuosto-oikeus (2)Etuyhtymä (1)Etätyö (1)EU-ympäristömerkki (1)Euro (1)Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (1)Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (1)Euroopan neuvosto (6)Euroopan rahoitusvakausväline (1)Euroopan syyttäjävirasto (2)Euroopan talousalue (2)Euroopan unioni (52)Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (1)Euroopan vakausmekanismi ks. Euroopan rahoitusvakausväline (1) Euroopan yhteisöjen komissio (1)Euroopan yhteisöt (6)Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (1)Eurooppaosuuskunta (2)Eurooppayhtiö (2)Evankelis-luterilainen kirkko (5)
Kaasu (4)Kaasulaite (1)Kaatopaikka (1)Kaivos (4)Kaivosmineraalivero (1)Kaksikäyttötuote (1)Kalastus (12)Kalastuspolitiikka (2)Kalatalous (2)Kalibrointi (1)Kalleusluokitus (2)Kambodzha (1)Kana (2)Kansainvälinen kuljetus ks. Kuljetus (7) Kansainvälinen oikeusapu (2)Kansainvälinen sopimus (55)Kansainvälinen yhteistoiminta (6)Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos (1)Kansalaisaloite (2)Kansalaisuudettomuus ks. Kansalaisuus (2) Kansalaisuus (2)Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (1)Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (2)Kansallinen taidelaitos (1)Kansallinen turvallisuus (2)Kansallisarkisto (2)Kansallisgalleria (2)Kansallispuisto (13)Kansanedustaja (1)Kansanedustajain eläke (2)Kansaneläke (5)Kansaneläkeindeksi (2)Kansaneläkelaitos (5)Kansanäänestys (2)Kasvatuslaitos (1)Kasvi (2)Kasvilajike (1)Kasvinjalostajanoikeus (1)Kasvinsuojelu (1)Kasvinsuojeluaine (1)Kasvinterveys ks. Kasvinsuojelu (1) Kasvintuotanto (1)Katsastus (2)Katu (2)Kaupanvahvistaja (1)Kauppa (4)Kauppa-alus (1)Kauppaedustaja (1)Kauppahintarekisteri (1)Kauppakaari (1)Kauppakamari (1)Kauppakorkeakoulu (1)Kauppalaki (2)Kaupunginviskaali (1)Kaupunki (1)Kaupunkiliikenne (1)Kausityöntekijä (1)Kehittämisraha (2)Kehitysalue (1)Kehitysmaa (1)Kehitysvammainen (2)Kehitysyhteistyö (1)Keksintö (4)Kelpoisuusvaatimukset (1) ks. myös Ammattipätevyys (7) Pätevyysvaatimukset (7) Kemiallinen ase (1)Kemikaali (9) ks. myös Vaarallinen aine (15) Kera Oy (1)Keskusverolautakunta (1)Kestävä kehitys (1)Kestävä metsätalous (2)Kesäyliopisto ks. Yliopisto (7) Keva (1)Kielenkääntäjä (4)Kielilaki (6)Kielitaito (6)Kielitutkinto (2)Kierrätys ks. Jätehuolto (10) Kiertotalous (2)Kiinnitys (5)Kiinnitysluottopankki (1)Kiinnitysrekisteri ks. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri (1) Kiinteistö (10)Kiinteistöinsinööri (1)Kiinteistönmuodostaminen (3)Kiinteistönvälitys (3)Kiinteistörahasto (1)Kiinteistörekisteri (2)Kiinteistötietojärjestelmä (1)Kiinteistötoimitus (1)Kiinteistötoimitusmaksu (1)Kiinteistövero (1)Kiinteä omaisuus (4) ks. myös Kiinteistö (10) Kuntajako (3) Valtion omaisuus (9) Kilpailu (3)Kilpailu- ja kuluttajavirasto (3)Kioton pöytäkirja (1)Kirjailija (2)Kirjanpito (3)Kirjanpitolautakunta (1)Kirjasto (2)Kirkko (7)Kirkkojärjestys (2)Kissa (2)Kivenlouhinta (1)Kivennäislöydös (1)Kivihiili (1)Koira (3)Kokoontumisvapaus (1)Kolin kansallispuisto (1)Koloveden kansallispuisto (1)Koltta (2)Kommandiittiyhtiö (2)Kone (1)Konfliktimineraali (1)Konkurssi (9)Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri (2)Konserniavustus (2)Konsernitilinpäätös (2)Konsulipalvelu (1)Kontti (2)Korjausavustus (2)Korkeakoulu (10) ks. myös Yliopisto (7) Korkeakouluopinnot (2)Korkeakouluopiskelija (1)Korkeakoulututkinto ks. Tutkinto (7) Korkein hallinto-oikeus (2)Korkein oikeus (2)Korko (6)Korkotuki (5)Korkotukilaina (9)Korkotukiluotto (1)Korkotulo (2)Korkotulon lähdevero (1)Koronavirus (2)Korontasausyhtiö (1)Korvaus (26)Koskiensuojelu (1)Kosmetiikka (1)Kotieläintuki (1)Kotihoito (1)Kotikunta (1)Kotimaisten kielten keskus (1)Kotoutuminen (2)Koulukoti ks. Kasvatuslaitos (1) Koulumatkatuki (1)Koulutus (12)Koulutuskeskus (2)Koulutuskorvaus (1)Kriisinhallinta (4)Kriminaalipolitiikka (1)Kuitti (1)Kuljettajantutkinto (1)Kuljetus (7)Kuljetusavustus (1)Kuljetustuki (2)Kulttuuriesine (2)Kulttuuriomaisuuden suojelu (1)Kulttuuriperintö ks. Kulttuuriomaisuuden suojelu (1) Kulttuuritoimi (2)Kulttuuritoiminta (1)Kuluttaja-asiamies (1)Kuluttajaluotto (3)Kuluttajansuoja (17)Kuluttajariita (3)Kuluttajaturvallisuus (1)Kuluttajavirasto (2)Kulutushyödyke (1)Kulutustavara (1)Kumppanuus- ja yhteistyösopimus (1)Kunnallinen kansanäänestys (1)Kunnallinen työehtosopimus (1)Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä (3)Kunnallinen virkaehtosopimus (1)Kunnallisvero (1) ks. myös Veroäyri (3) Kunnan kalleusluokitus (1)Kunnan kiinteistöinsinööri (1)Kunnan peruspalvelut ks. Peruspalvelutoiminta (1) Kunnan suhdannetalletus (1)Kunnan valtionosuus (1)Kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeus (1)Kunnan yhdistymisavustus (1)Kunnan ympäristönsuojelu (1)Kunnan ympäristönsuojeluhallinto (1)Kunniamerkki (1)Kunnossa- ja puhtaanapito (1)Kunta (26)Kuntainliitto (1)Kuntajako (3) ks. myös Kuntaselvitys (1)Kuntien eläkevakuutus ks. Keva (1) Kuntien takauskeskus (1)Kuntouttava työtoiminta (1)Kuntoutus (5)Kuntoutusraha (1)Kuolemansyyn selvittäminen (4)Kuolleeksi julistaminen (1)Kuorma-auto (2)Kuuba (1)Kuulutus ks. Julkinen kuulutus (1) Kuulutusrekisteri (1)Kuvaohjelma (1)Kylvösiemen ks. Siemen (1) Käräjäoikeus (8)Kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (4)
Laajakaista (2)Lahjanlupaus (1)Lahjavero (1)Lahjoitus (1)Lainhuudatus (1)Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri (1)Lainsäädännön arviointi (1)Laitoshoito (1)Laiva-apteekki (1)Laivahenkilökunta (5)Laivanisäntä (1)Laivanrakennus (1)Laivanvarustamotoiminta (1)Laivavaruste (2)Lannoite (1)Lapseksiottaminen (2)Lapsen elatus (1)Lapsen huolto ja tapaamisoikeus (5)Lapsen kotihoito (2)Lapsiasiavaltuutettu (1)Lapsikaappaus (1)Lapsilisä (1)Lapsipornografia (1)Lapsiturvallisuus (1)Lasten ja nuorten palvelut (1)Lastensuojelu (6)Latauspiste (1)Latvia (1)Lautakunta (12)Lautamies (1)Lelu (1)Lentoasema (1)Lentoliikenne (15)Liettua (1)Liha (1)Liikehuoneisto (1)Liikelaitos (1)Liikenne (7) ks. myös Joukkoliikenne (4) Lentoliikenne (15) Maastoliikenne (3) Tieliikenne (18) Vesiliikenne (15) Liikenne- ja viestintäministeriö (1)Liikenne- ja viestintävirasto (1)Liikennemerkki (1) ks. myös Tieliikenne (18) Liikenneonnettomuus (1)Liikenneturva (1)Liikenneturvallisuus (1)Liikenneturvallisuusmaksu (1)Liikennevahinko (1)Liikennevahinkolautakunta (1)Liikennevakuutus (2)Liikennevakuutuskeskus (1)Liikennevalvonta (2)Liikennevirasto (2)Liikenneyrittäjäkoulutus (1)Liikenteen ohjauslaite (1)Liikepankki (1)Liikesalaisuus (1)Liiketoimintakielto (1)Liiketoimintakieltorekisteri (1)Liikkumiskielto (1)Liikunta (2)Liikuntavammainen (2)Linja-auto (2)Linja-autoliikenne (1)Lippu (1)Lisäeläkejärjestely (1)Lisätalousarvio ks. Talousarvio (3) Lohi (2)Lohkominen ks. Maanmittaustoimitus (5) Lomituspalvelu (3)Louhintatyö (2)Lukio (5)Lunastus (2)Lunastusoikeus (2)Luonnonhaittakorvaus (3)Luonnonmukainen eläintuotanto (2)Luonnonmukainen maataloustuotanto (1)Luonnonmukainen tuotanto (2)Luonnonmukainen viljely (3)Luonnonsuojelu (20) ks. myös Ilmansuojelu (6) Vesiensuojelu (9) Ympäristönsuojelu (21) Luonnonsuojelualue (4)Luonnontuotekeruuala (1)Luonnonvarakeskus (2)Luontaiselinkeino (1)Luopumiseläke (2)Luotsausliikelaitos (1)Luottolaitos (11)Luottotieto (4)Lyhytaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä (1)Lähdevero (3)Lähestymiskielto (3)Lähetetty työntekijä (1)Lääke (9)Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (2)Lääkemääräys (1)Lääketaksa (1)Lääketieteellinen tutkimus (6)Lääkintälaite (1)Lääkäri (3)Lääkärintarkastus (1)Löytötavara (2)
Maa- ja metsätalousministeriö (1)Maa-aines (2)Maa-asema (1)Maahanmuuttaja (2)Maahanmuuttovirasto (2)Maahantuonti ks. Ulkomaankauppa (4) Maailman postiliitto (1)Maakaari (3)Maakaasu (4)Maakunta (1)Maankäyttö (1)Maankäyttö- ja rakennuslaki (4)Maanmittauslaitos (2)Maanmittaustoimitus (5)Maanpuolustus (4)Maanpuolustuskorkeakoulu (1)Maantieliikenne ks. Tieliikenne (18) Maanviljely (1)Maanvuokra (1)Maaoikeus (1)Maaseudun kehittäminen (4)Maaseutuelinkeino (3)Maaseutuhallinto (1)Maaseutuvirasto (1)Maastoliikenne (3)Maatalouden interventiorahasto (1)Maatalouden investointivaraus (1)Maatalouden ympäristötuki (2)Maatalous (3)Maatalouspolitiikka (4)Maataloustuki (26)Maataloustuote (2)Maatalousyrittäjä (2)Maatalousyrittäjän eläke (4)Maatalousyrittäjän lomituspalvelu (1)Maatalousyrittäjän luopumiskorvaus (1)Maatalousyrittäjän luopumistuki (3)Maatalousyrittäjän sairausvakuutus (2)Maatalousyrittäjän sukupolvenvaihdoseläke (2)Maatalousyrittäjän työterveyshuolto (1)Maatila (3)Maatilatalouden tulovero (2)Maatilatalous (1)Maistraatti (1)Maito (2)Majoitus- ja ravitsemistoiminta (1)Makeis- ja virvoitusjuomavero ks. Makeisvero ks. Valmisteverotus (8) Maksamismääräys (1)Maksu (42)Maksukyvyttömyysmenettely (1)Maksulaitos (3)Maksupalvelu (2)Maksuperuste (2)Maksuvapautus (2)Maksuväline (2)Mallioikeus (2)Malmi (1)Markkinaoikeus (1)Markkinatuomioistuin (1)Matalapalkkatuki ks. Matkakustannuksen korvaaminen (8)Matkapaketti ks. Matkapalvelu (4) Matkapalvelu (4)Matkatoimisto ks. Valmismatkaliike (2) Matkustaja-alus (2)Matkustusoikeus (1)Meluntorjunta (3)Meren pilaantumisen ehkäiseminen (2)Merenkulkija ks. Merimies (5) Merenkulku ks. Vesiliikenne (15) Merenkulkulaitos (1)Merensuojelu ks. Vesiensuojelu (9) Merialuesuunnittelu (1)Merilaki (2)Meriliikenne ks. Vesiliikenne (15) Merimiehen vuosiloma (1)Merimies (5)Merimieseläke (3)Merimieslääkäri (1)Meripelastus (2)Merityöaika (1)Merityösopimus (1)Metalliraha (1)Metsityspalkkio (1)Metsä (6)Metsähallitus (3)Metsäkeskus (3)Metsänhoitoyhdistys (2)Metsänsuojelu (1)Metsänviljelyaineisto (1)Metsäsieni ks. Metsästys (5)Metsätalous (7)Metsätuho (1)Mielenterveys (2)Mielisairaala (1)Mies (1)Ministerivastuu (1)Mittanormaalijärjestelmä (1)Mittatekniikan keskus (2)Mittauslaite (2)Mittayksikkö (2)Moottoriajoneuvo ks. Ajoneuvo (16) Muinaismuisto (2)Muovi (3)Museo (2)Muuntogeeninen organismi (1)Myyntimies (1)Määräyskokoelma (2)
Paikkatieto (1)Paineastia (1)Painelaite (4)Painesäiliö ks. Paineastia (1) Pakkaus (3)Pakkausjäte (2)Pakkokeino (7)Pakolainen (1)Palava neste (1)Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu (4)Palkka (2)Palkkaturva (4)Palkkio (2)Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (1)Palosuojelurahasto (1)Paloturvallisuus (2)Palvelujen tarjoaminen (2)Palvelusarvo (1)Palveluseteli (1)Pankki (8)Pankkitili (1)Pankkivaltuutettu (1)Panostaja (1)Panttaus (3)Panttilainauslaitos (1)Paristo (1)Parisuhde (1)Parkkisakko ks. Passi (2)Patentti (2)Patentti- ja rekisterihallitus (1)Patenttituomioistuin (1)Patoturvallisuus (1)PCB (1)Pelastusopisto (1)Pelastustoimi (7)Pelastusviranomainen (2)PEPP-tuote (1)Perhe-eläke (4)Perhehoito (1)Periminen ks. Perintä (3) Perintö (2) Perimisen turvaaminen (1)Perintä (3)Perintö (2)Perintö- ja lahjavero (1)Perintökaari (2)Peruna (1)Peruskoulu (1)Perusopetus (7)Peruspalvelutoiminta (1)Perusraaka-ainehuolto (1)Perustuslaki (2)Perämeren kansallispuisto (1)Petrea. Kuntoutusyhtiö (1)Pientyönantajan ilmoituspalvelujärjestelmä (1)Pinta-alalisä/-tuki (1)Pitkäaikaissäästäminen ks. Säästämissopimus (1) Pitkäaikaistyötön (1)Pohjanmaa (1)Pohjois-Atlantin liitto (2)Pohjoismaat (12)Pohjoismaiden Investointipankki (1)Pohjoismaiden neuvosto (1)Pohjoismaiden projektivientirahasto (1)Poikkeusolot (1)Poliisi (15)Poliisiammattikorkeakoulu ks. Poliisikoulutus (2) Poliisikoulutus (2)Poliisipiiri (2)Polttoaine (8)Polttoainemaksu (2)Polttoainevero (2)Polttoturve ks. Turve (1) Polttoöljy (1)Poronhoito (4)Porotalous (5)Postiliitto (1)Postipalvelu (2)Postitoiminta (1)Potilaan asema (3)Potilasasiakirja (1)Potilasvahinko (2)Potilasvahinkolautakunta (1)Potilasvakuutus (2)Presidentin kanslia (1)Presidentti (2)Professori (2)Prokura (1)Punainen Risti (1)Punkaharjun luonnonsuojelualue (1)Puola (1)Puolue (1)Puolueettomuus (1)Puolustuskiinteistöt (1)Puolustusmateriaali ks. Puolustustarvike (5) Puolustusministeriö (2)Puolustustarvike (5)Puolustustila (1)Puolustusvoimat (12)Puutarhatalous (2)Puutavara (1)Puutavaranmittaus (1)Pyhä-Luoston kansallispuisto (1)Pyrotekninen tuote ks. Räjähde (8) Pysäkointivalvonta (1)Pyyntilupamaksu (1)Päihdehuolto (3)Päihtyneen käsittely (1)Päijänteen kansallispuisto (1)Päiväraha (4)Päiväsakko (1)Pätevyysvaatimukset (7) ks. myös Ammattipätevyys (7) Kelpoisuusvaatimukset (1) Pääkaupunkiseutu (1)Pääomasijoitustoiminta (1)Päästökauppa (3)Pörssi (1)
Raastuvanoikeus (1)Radio (1)Radiotoiminta (1)Raha (4)Rahankeräys (2)Rahanpesu (6)Rahapeli (2)Rahasto (22)Rahoituslaitos (4)Rahoitustarkastus (1) ks. myös Finanssivalvonta (3) Rahoitustoiminta (4)Rahoitusvakausviranomainen (2)Rahoitusvakausvirasto ks. Rahoitusvakausviranomainen (2) Rahoitusvakuus (1)Raideliikenne (1) ks. myös Rautatie (6) Raideliikennevastuu (1)Rajanylityspaikka (1)Rajavartiointi (2)Rajavartiolaitos (6)Rajoitetusti verovelvollinen (2)Rakennemuutosalue (3)Rakennerahasto (2)Rakennus (11)Rakennuskaari (1)Rakennuslaki (2)Rakennusmaa (1)Rakennussuojelu (1)Rakennustaiteellinen perintö (1)Rakennustoiminta (5)Rakennustuote (1)Rakennustyö (1)Rakennusvero (1)Rakentamislaki ks. Rakennuslaki (2) Rakentamismääräys (1)Rangaistus (11)Rangaistuslaitos (1)Raskaus (3)Rataverkko (1)Rauhoitettu eläin (1)Rautatie (6)Rautatiekuljetus (1)Ravintolisä (1)Ravintovalmiste (1)Ravitsemistoiminta (1)Rehu (1)Rekisteröinti (1)Rekisteröity parisuhde (2)Rekrytointitukikokeilu (1)Resepti ks. Lääkemääräys (1) Riistahallinto (2)Riistanhoitomaksu (1)Riistavahinko (1)Riita-asia (7)Rikesakko (2)Rikoksen ehkäiseminen (5)Rikosasia (29)Rikoslaki (6)Rikosoikeudellinen seuraamus (3)Rikosrekisteri (4)Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (2)Rikosseuraamusalan neuvottelukunta (1)Rikosseuraamuslaitos (6)Rikosvahingon korvaaminen (1)Rikosvahinko (2)Rintamasotilaseläke (1)Rintamaveteraani (3)Riskipääomatakuu (1)Ritarikunta (1)Rokotus (2)Romuajoneuvo (1)Ruokaperuna ks. Peruna (1) Ruokasieni ks. Ruokavirasto (2)Ruotsi (12) ks. myös Pohjoismaat (12) Ruotsin kielen lautakunta (1)Ruotsin kieli (1)Ryhmäkanne (1)Ryhmärakennuttaminen (2)Räjähde (8)Räjähdystarvike (1)Räjähdysvaara (1)Räjäytystyö (2)
Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus (1)Saamelaisalueen koulutuskeskus (1)Saamelaisasiain neuvottelukunta (1)Saamelaiskäräjät (2)Saamelaisvaltuuskunta (1)Saamen kieli (2)Saamisten periminen (5)Saaristomeren kansallispuisto (1)Saariston kehityksen edistäminen (1)Saariston kehitys (1)Saatavat ks. Saamisten periminen (5) Saatavien perintä ks. Saamisten periminen (5) Saavutettavuuskirjasto Celia ks. Celia (1) Saimaa (1)Sairaala (1)Sairaanhoito (11)Sairaus (4) ks. myös Ammattitauti (3) Sairausvakuutus (9)Sairausvakuutusmaksu (1)Sakko (6) ks. myös Hyvityssakko (2) Salassapitosäännös (23)Sallan kansallispuisto (1)Sananvapaus (1)Sanomalehdistö (1)Sanomalehtimieseläke (1)Satama (2)Seksuaalirikos (1)Selkämeren kansallispuisto (1)Senaatti-kiinteistöt (1)Sertifiointi (1)Seurakunta (8)Shekki (1)Siemen (1)Siemenperuna ks. Peruna (1) Sijoituspalvelutoiminta (4)Sijoitusrahasto (2)Sijoitusten edistäminen (3)Sika (1)Sinetti (2)Singapore (2)Sipoonkorven kansallispuisto (1)Sirkus (1)Sisäministeriö (1)Sitra ks. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (1) Siviili-ilmailu ks. Lentoliikenne (15) Siviilihenkilöstö (2)Siviilipalvelus (2)Sivistystyö (2)Slovakia (1)Slovenia (1)Soidensuojelu (3)Sora ks. Maa-aines (2) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (1)Sosiaali- ja terveysministeriö (1)Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta (1)Sosiaalihuolto (21)Sosiaalinen luototus (1)Sosiaalinen yritys (1)Sosiaalipalvelut (2)Sosiaaliturva (4)Sotarikostuomioistuin (1)Sotatarvike (3)Sotilasajoneuvo (2)Sotilasarvo (1)Sotilasavustus (1)Sotilasilmailu (1)Sotilaskurinpito (1)Sotilasoikeudenkäynti (3)Sotilastapaturma (1)Sotilastiedustelu (2)Sotilasvamma (2)Steriloiminen (2)Stipendi (1)Suhdannetalletus (2)Sukunimi (3)Sukupolvenvaihdoseläke (2)Sukupuoli (1)Suomen Akatemia (2)Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (1)Suomen kieli (1)Suomen Leijonan ritarikunta (1)Suomen lippu (2)Suomen metsäkeskus ks. Metsäkeskus (3) Suomen Pankki (2)Suomen perustuslaki (1)Suomen Punainen Risti (1)Suomen säädöskokoelma (2)Suomen talousvyöhyke ks. Talousvyöhyke (1) Suomen Teollisuussijoitus Oy (1)Suomen vaakuna (1)Suomen ympäristökeskus (1)Suoritemaksu ks. Maksu (42) Suuronnettomuus (1)Svenska Finlands folkting (1)Syntymä (1)Syrjintä ks. Yhdenvertaisuus (4) Sytytysneste (1)Syyria (1)Syyttäjä (1)Syyttäjälaitos (2)Syyttäjänvirasto (1)Syyttömästi vangittu (1)Syöpäsairaus (1)Syöpävaarallisuus (2)Sähkö (4)Sähköajoneuvo (1)Sähköenergia (2)Sähköinen allekirjoitus (2)Sähköinen asiointi (4)Sähköinen lääkemääräys ks. Lääkemääräys (1) Sähköinen viestintä (3)Sähkökauppa (4) ks. myös Sähkömarkkinat (8) Sähkölaite (5)Sähkölaitos (1)Sähkömarkkinat (8) ks. myös Sähkökauppa (4) Sähkön hinnanalennus (1)Sähkönmyyntiehdot (1)Sähköntuotanto (6)Sähköturvallisuus (3)Sähkötyö (1)Sähköverkkotoiminta (1)Sähkövero (1)Säteily (4)Säteilyturvakeskus (2)Säteilytyö (1)Säädetty määräaika (1)Säädöskokoelma (2)Säästämissopimus (1)Säästöpankki (1)Säätiö (12)Säätyjen erioikeus (1)
Taidenäyttely (2)Taimiaineisto (1)Taiteen edistäminen (1)Taiteen perusopetus (2)Taiteilija-apuraha (2)Taiteilijaeläke (2)Taiteilijaprofessori (2)Takaisinsaanti konkurssipesään (1)Takaus (2)Takavarikko (3)Taksa (1)Taksi (1)Taksiliikenne (2)Takuueläke (1)Talletus (2)Talletuspankki (2)Taloudellinen tutkimuskeskus (1)Talous- ja rahaliitto (1)Talous- ja velkaneuvonta (1)Talousarvio (3)Talousneuvosto (1)Talouspolitiikka (1)Talousvesi (1)Talousvyöhyke (1)Tanska (11) ks. myös Pohjoismaat (12) Tapaamisoikeus ks. Lapsen huolto ja tapaamisoikeus (5) Tapaturmakorvaus (8)Tarkastus (4)Tartuntatauti (2)Tasa-arvo (2)Tasa-arvovaltuutettu (1)Tasavallan presidentin kanslia (1)Tasavallan presidentti (2)Tavaraliikenne ks. Tavaramerkki (3)Teatteri (1)Teijon kansallispuisto (1)Tekes ks. Tekijänoikeus (8)Tekninen määräys (2)Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (4)Tekstiilituote (1)Televisio- ja radiorahasto (1)Televisiotoiminta (1)Tenojoki (3)Teollisoikeus (2)Teollisuusperuna ks. Peruna (1) Terrorismi (7)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3)Terveydenhoito (6)Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (1)Terveydenhuolto (38)Terveydensuojelu (5)Terveystarkastus (1)Testamentti (1)Testaus (1)THL ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3) Tie (6)Tiedoksianto (1)Tiedustelutoiminta (1)Tiekuljetus (3)Tiekuljetussopimus (1)Tieliikelaitos (1)Tieliikenne (18)Tieliikenteen tietojärjestelmä (1)Tienkäyttömaksu ks. Tieteellinen tutkimus (3)Tieteellisten seurain valtuuskunta (1)Tietohallinto (6)Tietojärjestelmä (3)Tietokanta (2)Tietoliikenne (3)Tietosuoja (18)Tietosuojalautakunta (1)Tietosuojavaltuutettu (2)Tietotekniikka (3)Tietoturva (8) ks. myös Tietosuoja (18) Tietoverkkorikollisuus (3)Tietoyhteiskunta (5)Tilasto (2)Tilastokeskus (1)Tilinpäätös (2)Tilintarkastus (3)Tilusjärjestely (1)Todistaja (1)Todistajansuojelu (2)Todistelukustannus (3)Todistusaineisto (1)Toimeentulotuki (4)Toiminimi (1)Tonnistovero (1)Trafi ks. Traktori (1)Tsekin tasavalta (1)Tulkkipalvelu (2)Tulli (6)Tullihallitus (1)Tulo- ja menoarvio ks. Talousarvio (3) Tulo- ja varallisuusvero (1)Tulotietojärjestelmä (1)Tulovero (25)Tulvavahinko (2)Tunnusmerkki (1)Tuomari (2)Tuomarinvala ja -vakuutus (1)Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano (6)Tuomioistuin (46)Tuomioistuinharjoittelu (1)Tuomiokunta ks. Tuomioistuin (46) Tuomiopiiri ks. Tuomioistuin (46) Tuomitun siirtäminen (1)Tuonti ks. Ulkomaankauppa (4) Tuontimaksu (1)Tuotantotuki (2)Tuoteturvallisuus (5)Tuotevastuu (1)Tuottavuuslautakunta (1)Tupakkavero (1)Tupakointi (4)Turkiseläintarhaus (2)Turvakotipalvelu (1)Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (2)Turvallisuusluokiteltu tieto (3)Turvallisuuspalvelu (2)Turvallisuusselvitys (2)Turvallisuussopimus (1)Turvatarkastus (4)Turvatoimenpide ks. Rikoksen ehkäiseminen (5) Turvavarastointi (2)Turve (1)Tutka-asema (1)Tutkanpaljastin (1)Tutkijalautakunta (1)Tutkimus (6)Tutkimus- ja kehittämistoiminta (1)Tutkimuslaitos (5)Tutkimusyhteistyö (1)Tutkintaryhmä (1)Tutkintavankeus (3)Tutkinto (7)Tuulivoima (1)Työ- ja elinkeinoministeriö (1)Työaika (4)Työehtosopimus (3)Työeläke (3)Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (1)Työeläkevakuutusmaksu (2)Työeläkevakuutusyhtiö (2)Työelämä (2)Työkanava Oy (1)Työkyvyttömyyseläkeläinen (1)Työllisyys (6)Työlomajärjestelmä (1)Työlupa (1)Työmarkkina-alue (1)Työnantajan eläkemaksu (1)Työnantajan sairausvakuutusmaksu (1)Työneuvosto (1)Työntekijä (5)Työntekijän eläke (11)Työntekijän työeläkemaksu (1)Työnvälitys (1)Työoikeus (1)Työriitojen sovittelu (2)Työsopimus (3)Työssäkäyntialue (1)Työsuhdekeksintö (2)Työsuojelu (8) ks. myös Työturvallisuus (14) Työsuojeluhallinto (1)Työsuojeluhenkilörekisteri (2)Työtapaturma (4)Työterveyshuolto (4)Työterveyslaitos (2)Työttömyysetuus (2)Työttömyyskassa (2)Työttömyystuki ks. Työttömyysturva (3) Työttömyysturva (3)Työttömyysvakuutusmaksu (5)Työtuomioistuin (1)Työturvallisuus (14) ks. myös Työsuojelu (8) Työvoima- ja elinkeinokeskus (1)Työvoima- ja yrityspalvelu (2)Työvoiman liikkuvuus (1)Työvoiman vuokraus (1)Työvoimapalvelu (4)Työvoimapolitiikka (2)Työvoimatoimisto (2)
Vaakuna (1)Vaali (2)Vaalirahoitus (1)Vaarallinen aine (15)Vaarallinen jäte (1)Vaaratiedote (1)Vaatimustenmukaisuus (8)Vahingonkorvaus (10)Vaikeavammainen yrittäjä (1)Vakuutus (4)Vakuutusedustus (1)Vakuutuskassa (1)Vakuutuslaitos (3)Vakuutusluokka (1)Vakuutusmaksu (1)Vakuutusmaksuvero (1)Vakuutusoikeus (1)Vakuutuspalvelut (2)Vakuutussopimus (2)Vakuutusvalvontavirasto (1) ks. myös Finanssivalvonta (3) Vakuutusyhdistys (3)Vakuutusyhtiö (6)Vala (1)Valantehnyt kielenkääntäjä ks. Kielenkääntäjä (4) Valas (1)Valko-Venäjä (2)Valmismatka (3)Valmismatkaliike (2)Valmisteverotus (8)Valmiuslaki (1)Valtakunnan meriraja (1)Valtakunnanoikeus (1)Valtakunnanvoudinvirasto (1)Valtiokonttori (2)Valtion asuntorahasto (1)Valtion eläke (2)Valtion eläkerahasto (1)Valtion erityisrahoitusyhtiö (3)Valtion kasvatuslaitos (1)Valtion kiinteistövarallisuus (1)Valtion koulukoti (1)Valtion lainananto (2)Valtion liikelaitos (1)Valtion maaomaisuus (1)Valtion maksuperustelaki (2)Valtion metsätalousosakeyhtiö (1)Valtion mielisairaala (1)Valtion omaisuus (9)Valtion palveluksessa oleva (1)Valtion riskipääomatuki (1)Valtion takaus ks. Valtiontakuu (14) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (1)Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (1)Valtion talousarvio ks. Talousarvio (3) Valtion teknillinen tutkimuskeskus ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (4) Valtion televisio- ja radiorahasto (1)Valtion tietotekniset palvelut (2)Valtion toiminto (1)Valtion tuki (2)Valtion työntekijä (3)Valtion vientitakuu (1)Valtion virasto ja laitos (44)Valtion virka ks. Virka (5) Valtion virka-ansiomerkki (1)Valtion virkaehtosopimus (2)Valtion virkamies ks. Virkamies (11) Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus (1)Valtionapu (79) ks. myös Eläintuki (3) Maataloustuki (26) Valtionavustus ks. Valtionapu (79) Valtioneuvosto (6)Valtioneuvoston kanslia (2)Valtionhallinto (1)Valtionosuus (1)Valtiontakuu (14)Valtiontakuukeskus (1)Valtiontakuurahasto (2)Valtiontalouden tarkastusvirasto (2)Valtiontilintarkastaja (1)Valtiontuki (2)Valtionyhtiö (2)Valtiovarainministeriö (1)Valtuuskunta (3)Valuutta (4)Valvira ks. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (1) Vammainen (7)Vangin valvonta (3)Vangin vapauttaminen (1)Vangitseminen (3)Vanhemmuus (3)Vanhempainvastuu (2)Vanhentuminen (1)Vanhuusasiavaltuutettu (1)Vankeinhoito (2)Vankeus (4)Vankeusrangaistus (4)Vankila (2)Vapaa sivistystyö (2)Vapausrangaistus (3)Varainsiirto (1)Varainsiirtovero (1)Varallisuusoikeudellinen oikeustoimi (2)Varallisuusvero (2)Varhaiskasvatus (3)Varmuusvarastointi (1)Vartija (3)Varusmies ks. Asevelvollisuus (10) Varustamoliikelaitos (1)Varustamotoiminta (2)Vedenalainen johto (1)Veikkaus Oy (2)Vekseli (1)Velan maksu (1)Velan vanhentuminen (1)Velkajärjestelyrekisteri (1)Velkakirja (2)Velkaneuvonta (1)Velkasaneeraus (9)Velkojien maksunsaantijärjestys (3)Velvoitevarastointi (2)Venäjä (1)Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti (1)Veripalvelu (1)Verkkoinfrastruktuuri (1)Vero (51)Veroasteikko (6)Verohallinto (4)Veronhuojennus (9)Veronkanto (1)Veronlisäys (1)Verontilitys (3)Veronumero (1)Verotus (47)Verotusmenettely (4)Verotustiedon julkisuus (7)Verovapaus (8)Veroäyri (3)Vesi (1)Vesialue (1)Vesiensuojelu (9)Vesihuolto (5)Vesijättö (1)Vesilaki (1)Vesiliikenne (15)Vesistöhanke (2)Vesitalousasia ks. Vesilaki (1) Vesitilusjärjestely (1)Vesiviljelytuote (1)Vienti ks. Ulkomaankauppa (4) Vientiluotto (1)Vientilupaviranomainen (1)Vientitakuu (3)Vientivalvonta (1)Vieraslaji (1)Vierasvelkapanttaus (2)Viestintäpalvelu ks. Sähköinen viestintä (3) Vietnam (1)Vihkiminen (1)Vihkimisoikeusrekisteri (1)Viihdelaite (1)Viittomakieli (1)Viivekorko (1)Virallinen kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (4) Virallinen lehti (1)Viranhaltija ks. Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä (3) Virkamies (11) Viranomainen (6)Viranomaisen määräys ja ohje (2)Virasto ja laitos ks. Valtion virasto ja laitos (44) Viraston sinetti (2)Virka (5)Virka-ansiomerkki (1)Virka-apu (5)Virkaehtosopimus (4)Virkamatka (1)Virkamerkki (1)Virkamies (11)Virkapuku (1)Virkasopimus (1)Virkatehtävä (1)Virkavala ja -vakuutus (1)Viro (1)Virtuaalivaluutta (1)Virvoitusjuoma (1)VTT ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (4) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (1) Vuokra-asunto (4)Vuokra-asuntolaina (4)Vuokrahuoneistojen välitys (3)Vuokratalo (5)Vuokratalolaina (1)Vuokratyö (1)Vuoksen vesistöalue (1)Vuoksi (1)Vuorotteluvapaa (1)Vuosiloma (2)Vuotos (1)Väestönsuoja (1)Väestörekisterikeskus (1)Väestötieto (2)Väkiviina (1)Välimiesmenettely (1)Väliyhteisö (1)Väylämaksu (1)Väylävirasto (1)
Ydinenergia (2)Ydinvastuu (1)Yhdenvertaisuus (4)Yhdenvertaisuusvaltuutettu (1)Yhdistyneet Kansakunnat (4)Yhdistyneet kuningaskunnat (1) ks. myös Iso-Britannia (1) Yhdistys (7)Yhdistysrekisteri (1)Yhdyskuntapalvelu (2)Yhteisalue (2)Yhteismetsä (2)Yhteisomistussuhde (1)Yhteistoiminta (5)Yhtiöomistus ks. Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus (1) Yhtymä (1)Yksinoikeus (2)Yksityinen koulu (1)Yksityinen lukio (1)Yksityinen terveydenhuolto (2)Yksityinen tie (3)Yksityinen turvallisuuspalvelu (1)Yksityishenkilön velkajärjestely (5)Yksityisoikeudellinen vaatimus (2)Yksityisyyden suoja (1)Yleinen alue (1)Yleinen asiakirja (9)Yleinen asianajajayhdistys (1)Yleinen järjestys (1)Yleinen kokous (2)Yleinen tie (1)Yleinen vesialue (1)Yleishyödyllinen yhteisö (4)Yleisradio Oy (1)Yleisradiovero (1)Ylikuormamaksu (2)Yliopisto (7) ks. myös Korkeakoulu (10) Ylioppilastutkinto (4)Ympäristöasiat (4)Ympäristöasioiden hallinta (1)Ympäristöhallinto (1)Ympäristökeskus (1)Ympäristölupamenettely (2)Ympäristömerkki (1)Ympäristönsuojelu (21) ks. myös Ilmansuojelu (6) Luonnonsuojelu (20) Ympäristönsuojeluinvestointi (1)Ympäristöterveydenhuolto (1)Ympäristötuki (1)Ympäristövahinko (2)Ympäristövahinkovakuutus (2)Ympäristövaikutusten arviointi (4)Yrittäjä ks. Yritystoiminta (7) Yrittäjän eläke (4)Yrityksen saneeraus (2)Yritykset (1)Yritys- ja yhteisötieto (3)Yrityskauppa (1)Yrityskiinnitys (2)Yritysosto (1)Yrityssaneerausrekisteri (1)Yritystoiminta (7)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.