Ajantasainen lainsäädäntö: 2021

30.12.2021/1333
Yhteistoimintalaki
30.12.2021/1330
Laki luonnonmukaisesta tuotannosta
22.12.2021/1301
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa
22.12.2021/1289
Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta
22.12.2021/1238
Laki tutkimustietovarannosta
16.12.2021/1225
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
16.12.2021/1160
Laki Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
16.12.2021/1158
Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
16.12.2021/1155
Laki Sallan kansallispuistosta
16.12.2021/1131
Laki vuoden 2022 tuloveroasteikosta
16.12.2021/1125
Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027
16.12.2021/1123
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022–2024
16.12.2021/1122
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
16.12.2021/1121
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024
9.12.2021/1107
Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista
9.12.2021/1081
Valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista
3.12.2021/1069
Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
3.12.2021/1050
Laki energian alkuperätakuista
25.11.2021/1029
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
19.11.2021/997
Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
19.11.2021/983
Laki kliinisestä lääketutkimuksesta
18.11.2021/978
Valtioneuvoston asetus jätteistä
19.11.2021/951
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta
19.11.2021/948
Vakuutuskassalaki
19.11.2021/947
Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista
19.11.2021/946
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista
11.11.2021/929
Valtioneuvoston asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
21.10.2021/888
Valtioneuvoston asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista
7.10.2021/867
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
7.10.2021/866
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
23.9.2021/834
Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä
22.9.2021/833
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle
26.8.2021/803
Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa
26.8.2021/797
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
27.8.2021/784
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
12.8.2021/767
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
13.8.2021/758
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028
13.8.2021/757
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 
13.8.2021/756
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
13.8.2021/753
Laki vanhusasiavaltuutetusta
15.7.2021/740
Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
15.7.2021/728
Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
15.7.2021/719
Laki lääkinnällisistä laitteista
15.7.2021/713
Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä
15.7.2021/712
Laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä
29.6.2021/682
Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta
29.6.2021/630
Laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä
29.6.2021/618
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
29.6.2021/617
Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta
29.6.2021/616
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
29.6.2021/615
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
29.6.2021/614
Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki
29.6.2021/613
Laki pelastustoimen järjestämisestä
29.6.2021/612
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
29.6.2021/611
Laki hyvinvointialueesta
18.6.2021/560
Laki ruokahallinnon tietovarannosta
4.6.2021/487
Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta
4.6.2021/473
Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä
3.6.2021/463
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta
27.5.2021/432
Laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta
20.5.2021/427
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
7.5.2021/393
Laki asumisoikeusasunnoista
9.4.2021/297
Elintarvikelaki
25.2.2021/162
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista
15.1.2021/82
Ajoneuvolaki
15.1.2021/76
Eläintautilaki
15.1.2021/73
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
15.1.2021/66
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan
14.1.2021/6
Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.