Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

17.12.2020/1097

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikosvahinkolain (1204/2005) 48 §:n nojalla:

1 §

Rikosvahinkolain (1204/2005) 5 §:n 1 momentissa, 6 §:ssä ja 8 §:n 3 momentissa mainitut enimmäiskorvaukset ansionmenetyksestä sekä 7 §:n 1 momentissa mainittu enimmäiskorvaus palkasta tai sitä vastaavasta korvauksesta on 150 euroa.

2 §

Rikosvahinkolain seuraavissa lainkohdissa mainitut rahamäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että:

1) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu enimmäiskorvaus on 12 500 euroa;

2) 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu kokonaiskorvauksen enimmäismäärä on 6 200 euroa;

3) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut enimmäiskorvaukset ovat tekohetkellä alle 18-vuotiaalle seksuaalirikoksen uhrille 16 500 euroa, muulle seksuaalirikoksen uhrille 9 700 euroa ja muun rikoksen uhrille 3 600 euroa;

4) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu enimmäiskorvaus on 63 000 euroa;

5) 17 §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 31 500 euroa;

6) 20 §:ssä tarkoitetun perusvähennyksen määrä on 220 euroa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta annettu valtioneuvoston asetus (995/2017).

Edellä 2 §:ää ei sovelleta korvausasiaan, joka perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn rikokseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.