Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

26.6.2020/523

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista siirtyvät tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät ja niitä suorittava henkilöstö siirretään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 137 §:ssä tarkoitettuna tieliikenteenohjaus ja -hallintapalvelun tarjoajana toimivalle Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle.

Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin kohdistuvista vaatimuksista säädetään liikenteen palveluista annetun lain 138 §:ssä. Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin liittyvästä valvonnasta säädetään liikenteen palveluista annetun lain 136 ja 178 §:ssä.

2 §
Henkilöstön asema

Henkilöstön asemaan sovelletaan valtion virkamieslain (750/1994) 5 e ja 5 f §:n säännöksiä liikkeen luovutuksesta.

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan palveluksessa olevaan tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä suorittavaan henkilöstön jäseneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

3 §
Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa

Vireillä olevissa tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä koskevissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttöasioissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sijaan ilman eri päätöstä.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

HE 34/2020, LiVM 4/2020, EV 64/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.