Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

7.2.2020/68

Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahankeräyslain (863/2019) 8 §:n 3 momentin, 13 §:n 3 momentin ja 28 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Rahankeräyslupahakemuksen sisältö ja liitteet

Rahankeräyslain (863/2019) 8 §:ssä tarkoitettuun rahankeräyslupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) hakijaa koskeva ote yhdistys- tai säätiörekisteristä, kaupparekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä, jos hakija on rekisteröity johonkin mainituista rekistereistä;

2) jäljennös hakijan säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä;

3) hakijan toimintakertomus, toimintasuunnitelma tai muu selvitys hakijan toiminnasta;

4) selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus järjestää hakijan toimesta, jollei asia käy ilmi 3 kohdassa tarkoitetusta asiakirjasta.

2 §
Vuosisuunnitelman sisältö

Rahankeräyslain 13 §:ssä tarkoitetussa vuosisuunnitelmassa on annettava tieto tilikauden aikana järjestettävien rahankeräysten:

1) keräystarkoituksesta;

2) keräystuotto-odotuksesta;

3) arvioiduista keräyskustannuksista.

3 §
Kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luovutus

Rahankeräyslain 28 §:ssä tarkoitettuun kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta koskevaan hakemukseen on liitettävä luonnos asiakirjaksi, jolla kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus on tarkoitus luovuttaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.