Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

30.1.2020/53

Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain (304/2019) 2 §:n, 3 §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin, valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 4 momentin sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion virkamieslain 8 §:n 4 momentti laissa 283/2015 ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 3 ja 4 momentti laissa 693/2016:

1 §
Yhteistyö viraston ohjauksessa

Valtiovarainministeriön on neuvoteltava oikeusministeriön kanssa ennen päätöstä Digi- ja väestötietovirastoa koskevasta kehittämis- tai lainsäädäntöhankkeesta, jolla voi olla vaikutuksia niihin virastolle kuuluviin tehtäviin, joiden lainsäädännön valmistelusta vastaa oikeusministeriö.

2 §
Kansalaisneuvonta

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa ja kehittää kansalaisneuvontapalvelua. Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille tarkoitettu yleisneuvontapalvelu, joka tukee viranomaisten neuvontaa.

3 §
Digitaalisten palveluiden käyttäjätuki

Digi- ja väestötietovirasto kehittää digitaalisten palveluiden käyttäjätuen toimintatapoja ja käytäntöjä.

4 §
Julkisen hallinnon tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät ja palvelut

Digi- ja väestötietovirasto:

1) tuottaa ja kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta, digitaalisia palveluja ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä ja välineitä;

2) tuottaa tietohallintoa, tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta ja digitaalisia palveluja koskevia asiantuntijapalveluja valtionhallinnolle;

3) ylläpitää yleistä tilannekuvaa julkisen hallinnon tietohallinnosta, tiedonhallinnasta, tietoturvallisuudesta ja digitaalisista palveluista.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena välittömästi pääjohtajan alaisina toimivilla viraston johtoon kuuluvilla virkamiehillä on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Henkikirjoittajan viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, Digi- ja väestötietoviraston kuuteen henkikirjoittajan virkaan on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Digi- ja väestötietoviraston 21 virkaan, joissa ei ole säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

7 §
Digi- ja väestötietoviraston toimipaikat

Digi- ja väestötietovirastolla on toimipaikka Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kemissä, Kemijärvellä, Kittilässä, Kokkolassa, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Mänttä-Vilppulassa, Oulussa, Paraisilla, Pietarsaaressa, Porissa, Porvoossa, Raahessa, Raaseporissa, Raumalla, Rovaniemellä, Salossa, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Vaasassa, Varkaudessa ja Ylivieskassa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.