Seurattu SDK 125/2023 saakka.

2.10.2017/680

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla:

1 §
Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ovat tämän asetuksen liitteessä säädetyt tutkinnot.

2 §
Osaamisalojen määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi sisältyä kaksi tai useampia osaamisaloja, jos se on työelämän tai tutkinnon muodostumisen selkeyden kannalta tarpeellista.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin tulee kuitenkin sisältyä:

1) elintarvikealan perustutkintoon meijerialan osaamisala, kaivosalan perustutkintoon kaivostyön osaamisala, logistiikan perustutkintoon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, rakennusalan perustutkintoon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, talotekniikan perustutkintoon kylmäasennuksen osaamisala; (30.6.2020/542)

2) energia-alan ammattitutkintoon voimalaitostekniikan osaamisala, kuljetusalan ammattitutkintoon palvelukuljetusten osaamisala, tavarakuljetusten osaamisala, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala ja henkilökuljetusten osaamisala, maarakennusalan ammattitutkintoon liikennealueiden ylläpidon osaamisala ja infra-alan kuljetusten osaamisala, metsäalan ammattitutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, talotekniikan ammattitutkintoon kylmäasennuksen osaamisala, tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon kirjastoautopalvelujen osaamisala, ympäristöhuollon ammattitutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala, ympäristöalan ammattitutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala; (30.11.2018/1086)

3) energia-alan erikoisammattitutkintoon voimalaitostekniikan osaamisala sekä talotekniikan erikoisammattitutkintoon kylmätekniikan osaamisala.

(2.8.2018/590)
3 §
Tutkintonimikkeiden määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisilla perustutkinnoilla on tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä. Ammattitutkinnoilla ja erikoisammattitutkinnoilla voi olla tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä.

Tutkintonimike voi olla tutkintokohtainen tai osaamisalakohtainen. Yhdellä tutkinnolla tai osaamisalalla voi olla useita tutkintonimikkeitä.

4 §
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuus osaamispisteinä

Kunkin 1 §:ssä tarkoitetun ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon laajuus osaamispisteinä määritellään tämän asetuksen liitteessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Liitteen 1 luvun 6, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 60 ja 63 kohta, 2 luvun 1, 8, 16, 20, 43, 74, 87, 92, 113, 148 ja 178 kohta sekä 3 luvun 11, 14, 26, 49, 58, 69 ja 89 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 18, 29, 44, 51, 54, 66, 84, 86, 98, 103, 109, 121, 125, 131, 132, 139, 143, 156, 159, 161, 167, 170, 176 ja 199 kohta sekä 3 luvun 1, 13, 15, 21, 24, 31–33, 42, 65, 66, 76, 78, 81, 90, 91, 95, 100–102, 114, 117, 119, 125 ja 129 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 1 luvun 5, 7, 11–13, 15–17, 19, 21, 30, 34, 36, 40, 42, 49, 55, 59, 61 ja 62 kohta, 2 luvun 7, 9, 11–13, 15, 21, 26, 40–42, 45, 53, 75, 76, 81–83, 88, 91, 100, 107, 124, 133, 136,140, 152, 153, 158, 184, 186, 187, 193 ja 198 sekä 3 luvun 12, 34, 37, 38, 41, 59, 70, 71, 87, 88, 107, 115, 133, 138 ja 146 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 2, 4–6, 10, 14, 19, 23–25, 28, 30–34, 36–38, 47–50, 52, 55–59, 61–65, 67–70, 72, 73, 79, 80, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 101, 102, 104, 106, 110–112, 114, 115, 117–120, 123, 129, 130, 134, 137, 138, 141, 142, 145–147, 149–151, 154, 155, 157, 162–166, 168, 169, 175, 177, 179–183, 185, 189–192, 194–197 ja 200 kohta sekä 3 luvun 2–10, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28–30, 35, 36, 39, 40, 43–48, 50–52, 54–57, 61–63, 67, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 84–86, 92, 94, 97–99, 103–106, 108, 109, 111–113, 116, 120–124, 131, 134–136, 139, 141, 143–145, 147 ja 149 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

Liite (18.6.2021/596)

AMMATILLISET TUTKINNOT

1 luku

Ammatilliset perustutkinnot

1) Ajoneuvoalan perustutkinto
1 kohta tulee voimaan 1.8.2022.
2) Autoalan perustutkinto
2 kohta on voimassa 31.7.2022 saakka.
3) Elintarvikealan perustutkinto
4) Hammastekniikan perustutkinto
5) Hevostalouden perustutkinto
6) Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
7) Kaivosalan perustutkinto
8) Kalatalouden perustutkinto
9) Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
10) Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
11) Laboratorioalan perustutkinto
12) Lentokoneasennuksen perustutkinto
13) Liiketoiminnan perustutkinto
14) Liikunnanohjauksen perustutkinto
15) Logistiikan perustutkinto
16) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
17) Lääkealan perustutkinto
18) Maanmittausalan perustutkinto
19) Maatalousalan perustutkinto
20) Matkailualan perustutkinto
21) Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
22) Merenkulkualan perustutkinto
23) Metsäalan perustutkinto
24) Musiikkialan perustutkinto
25) Pintakäsittelyalan perustutkinto
26) Prosessiteollisuuden perustutkinto
27) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
28) Puutarha-alan perustutkinto
29) Puuteollisuuden perustutkinto
30) Rakennusalan perustutkinto
31) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
32) Sirkusalan perustutkinto
33) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
34) Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
35) Taideteollisuusalan perustutkinto
36) Talotekniikan perustutkinto
37) Tanssialan perustutkinto
38) Teknisen suunnittelun perustutkinto
39) Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
40) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
41) Turvallisuusalan perustutkinto
42) Veneenrakennusalan perustutkinto
43) Välinehuoltoalan perustutkinto

2 luku

Ammattitutkinnot Laajuus osaamispisteinä
1) Ajoneuvoalan ammattitutkinto 150
2) Asioimistulkkauksen ammattitutkinto 150
3) Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 120
4) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 120
5) Eläintenhoidon ammattitutkinto 150
6) Energia-alan ammattitutkinto 150
7) Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto 150
8) Hevostalouden ammattitutkinto 150
9) Hieronnan ammattitutkinto 150
10) Isännöinnin ammattitutkinto 150
11) Kaivosalan ammattitutkinto 150
12) Kalatalouden ammattitutkinto 150
13) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150
14) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 150
14 kohta on voimassa 31.7.2021 saakka.
15) Kivialan ammattitutkinto 150
16) Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto 150
17) Kuljetusalan ammattitutkinto 150
18) Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto 150
19) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 150
20) Leipomoalan ammattitutkinto 150
21) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 150
22) Lentokonetekniikan ammattitutkinto 150
23) Liiketoiminnan ammattitutkinto 150
24) Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 150
25) Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto 150
26) Luontoalan ammattitutkinto 150
27) Lähiesimiestyön ammattitutkinto 150
28) Maanmittausalan ammattitutkinto 150
29) Maarakennusalan ammattitutkinto 150
30) Maatalousalan ammattitutkinto 150
31) Matkailupalvelujen ammattitutkinto 150
32) Media-alan ammattitutkinto 150
33) Merenkulkualan ammattitutkinto 150
34) Metsäalan ammattitutkinto 150
35) Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 150
36) Musiikkituotannon ammattitutkinto 150
37) Opastuspalvelujen ammattitutkinto 120
38) Palvelulogistiikan ammattitutkinto 150
39) Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 150
40) Porotalouden ammattitutkinto 150
41) Prosessiteollisuuden ammattitutkinto 150
42) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150
43) Puutarha-alan ammattitutkinto 150
44) Puuteollisuuden ammattitutkinto 150
45) Rakennustuotealan ammattitutkinto 150
46) Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 120
47) Ruokapalvelujen ammattitutkinto 150
48) Saamenkäsityöalan ammattitutkinto 150
49) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 150
49 kohta on voimassa 31.12.2021 saakka.
50) Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 150
51) Sukellusalan ammattitutkinto 150
52) Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 150
53) Taideteollisuusalan ammattitutkinto 150
54) Talonrakennusalan ammattitutkinto 150
55) Talotekniikan ammattitutkinto 150
56) Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 150
57) Terveysalan ammattitutkinto 150
58) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 150
59) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto 150
59 kohta on voimassa 31.12.2020 saakka.
60) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 150
61) Tullialan ammattitutkinto 150
62) Tuotantotekniikan ammattitutkinto 150
63) Turvallisuusalan ammattitutkinto 150
64) Vammaisalan ammattitutkinto 150
65) Veneenrakennusalan ammattitutkinto 150
66) Ympäristöalan ammattitutkinto 150
67) Yrittäjyyden ammattitutkinto 150
68) Yrittäjän ammattitutkinto 150
68 kohta on voimassa 31.12.2021 saakka.

3 luku

Erikoisammattitutkinnot

1) Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 180
2) Elintarvikealan erikoisammattitutkinto 180
3) Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 180
4) Energia-alan erikoisammattitutkinto 180
5) Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto 160
6) Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 180
7) Hevostalouden erikoisammattitutkinto 180
8) Hieronnan erikoisammattitutkinto 180
9) Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 180
10) Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto 180
11) Isännöinnin erikoisammattitutkinto 180
12) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180
13) Kalatalouden erikoisammattitutkinto 180
14) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 180
15) Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto 180
16) Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180
17) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 180
18) Leipomoalan erikoisammattitutkinto 180
19) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 180
20) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto 180
21) Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 180
22) Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto 180
23) Luontoalan erikoisammattitutkinto 180
24) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 180
25) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 180
26) Maatalousalan erikoisammattitutkinto 180
27) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
28) Media-alan erikoisammattitutkinto 180
29) Metsäalan erikoisammattitutkinto 180
30) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 180
31) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
32) Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 180
33) Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto 180
34) Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
35) Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
36) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 180
37) Puutarha-alan erikoisammattitutkinto 180
38) Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
39) Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 180
40) Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto 180
41) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 180
41 kohta on voimassa 31.12.2021 saakka.
42) Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 180
43) Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 180
44) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
45) Talotekniikan erikoisammattitutkinto 180
46) Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto 180
47) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto 180
47 kohta on voimassa 31.12.2020 saakka.
48) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 180
49) Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
50) Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 180
51) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180
52) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 180
53) Valmennuksen erikoisammattitutkinto 180
54) Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180
55) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
56) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 180
57) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 180
57 kohta on voimassa 31.12.2021 saakka.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.8.2018/590:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 12, 21, 33, 39, 41, 53, 66, 68, 78, 82, 87, 99, 102, 108, 109, 114, 117, 128, 130, 132, 138, 141, 147, 165 kohta sekä 3 luvun 1, 12, 14, 20, 23, 30–32, 37, 59, 60, 68, 70, 73, 80, 81, 85, 90–92, 103, 105, 107, 113, 117 ja 118 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 2 luvun 2, 4–6, 8, 9, 13, 16–18, 20, 22–26, 28–30, 35–38, 40, 42–46, 48–52, 54–57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 79–81, 83, 85, 88–90, 92, 93, 95–98, 101, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 119–121, 123–127, 129, 133–137, 139, 140, 146, 148, 150–155, 157–164, 166 kohta sekä 3 luvun 2–10, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27–29, 33–36, 38–43, 45–47, 49–52, 55–57, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 76–78, 82, 84, 87–89, 93–98, 100–102, 104, 108–112, 114, 120, 122–124, 126, 128, 130–133, 135 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Liitteen 1 luvun 39 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 143 kohta sekä 3 luvun 115 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2023. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2023.

30.11.2018/1086:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 2 luvun 51 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2019.

Liitteen 2 luvun 2 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2019.

Liitteen 1 luvun 39 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 59 kohta sekä 3 luvun 46 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2019, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2022. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2023. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2023.

30.6.2020/542:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 63 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2021.

Liitteen 2 luvun 66 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Liitteen 2 luvun 58 kohta sekä 3 luvun 46 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 14 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Liitteen 2 luvun 67 kohta sekä 3 luvun 56 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2023 saakka. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2023. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2024. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2021, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2024.

18.6.2021/596:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Liitteen 1 luvun 1 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022.

Liitteen 2 luvun 49 kohdassa ja 3 luvun 41 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2024. Liitteen 1 luvun 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2025 saakka.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.