Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ajantasainen lainsäädäntö: 2017

28.12.2017/1146
Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä 
28.12.2017/1134
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
28.12.2017/1102
Alkoholilaki
28.12.2017/1098
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022
28.12.2017/1070
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
20.12.2017/1048
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
5.12.2017/1036
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista
19.12.2017/1024
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
19.12.2017/1023
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
19.12.2017/1022
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
19.12.2017/1021
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
19.12.2017/946
Etu- ja sukunimilaki
14.12.2017/933
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta
14.12.2017/922
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta
14.12.2017/921
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
14.12.2017/908
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
14.12.2017/907
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
14.12.2017/901
Laki matkapalveluyhdistelmistä
14.12.2017/884
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
14.12.2017/875
Laki vuoden 2018 tuloveroasteikosta
14.12.2017/869
Valtioneuvoston asetus opintotuesta
28.11.2017/848
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
1.12.2017/813
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
1.12.2017/801
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta
29.11.2017/783
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018
28.11.2017/779
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018
23.11.2017/770
Valtioneuvoston asetus yhteispalvelun neuvottelukunnasta
17.11.2017/754
Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
6.10.2017/699
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
2.10.2017/680
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
5.10.2017/673
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
25.8.2017/588
Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä
25.8.2017/587
Maakaasumarkkinalaki
24.8.2017/583
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
24.8.2017/582
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
25.8.2017/574
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta
11.8.2017/531
Laki ammatillisesta koulutuksesta
11.8.2017/530
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
28.6.2017/491
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
28.6.2017/478
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
28.6.2017/445
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta
28.6.2017/444
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
28.6.2017/418
Laki kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta
28.6.2017/417
Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
16.6.2017/368
Laki velkajärjestelyrekisteristä
16.6.2017/348
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
19.5.2017/341
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
24.5.2017/320
Laki liikenteen palveluista
24.5.2017/300
Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta
24.5.2017/296
Laki Hossan kansallispuistosta
24.5.2017/293
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
18.5.2017/289
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa
11.5.2017/277
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
5.5.2017/252
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
4.5.2017/241
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
7.4.2017/214
Laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta
6.4.2017/211
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
24.3.2017/176
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
24.3.2017/170
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi
16.3.2017/157
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
9.3.2017/146
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista
24.2.2017/138
Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta
23.2.2017/120
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
10.2.2017/93
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
26.1.2017/79
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
19.1.2017/39
Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.