Seurattu SDK 125/2023 saakka.

5.11.2015/1307

Valtioneuvoston asetus ampumaradoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ampumaratalain (763/2015) 16 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ampumarataa koskeva hakemus ja ilmoitus

Ampumarataa ja ampumaurheilukeskusta koskevassa hakemuksessa tai vähäistä ampumarataa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

2) vähäisen ampumaradan, ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen nimi, sijainti ja kiinteistötunnus;

3) ehdotettavan ratavastaavan nimi, henkilötunnus ja osoite.

Hakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä:

1) ehdotus järjestyssäännöksi;

2) ehdotettavan ratavastaavan suostumus tehtävään;

3) selvitys, joka osoittaa hakijan hallintaoikeuden rata-alueeseen;

4) yhteisön tai säätiön toiminnan tarkoituksen osoittava selvitys;

5) yhteisön päätös radan perustamisesta ja ratavastaavasta;

6) mahdollinen rakennuslupa sekä ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupa;

7) ulkona sijaitsevan ampumaradan kartta-piirros, johon on merkitty rata-alueelle tulevat lajiradat ja niiden ampumasuunnat sekä vaara-alueet;

8) selvitys vaara-alueiden merkitsemisestä;

9) rakennepiirustus, josta ilmenevät ampumapaikat, maalilaitteet, ammunnan tekniset apurakenteet sekä turvalaitteet ja rakenteet;

10) leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ampumapaikat ja suojarakenteiden sijainti, koko ja laatu.

Asian käsittelevä viranomainen voi vaatia hakijaa ja ilmoituksen tekijää esittämään muitakin luvan antamisen tai ilmoituksen käsittelyn edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

2 §
Järjestyssääntö

Ampumaradan, ampumaurheilukeskuksen ja vähäisen ampumaradan järjestyssäännöstä on käytävä ilmi:

1) radan käyttöajat;

2) radan varomääräykset ja sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä siivoaminen ja jätehuolto;

3) ampumaradan pitäjä;

4) ratavastaavan nimi sekä puhelinnumero tai muu yhteystieto;

5) radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeiden esilläpito.

Lisäksi järjestyssäännöstä on tarvittaessa käytävä ilmi:

1) radalle pääsyn rajoittaminen ja radan aukioloajat;

2) rata-alueella olevat radat ja niiden ampumamatkoja, ammunnan lajeja, tulimuotoa, sallittuja patruunatyyppejä ja taulujen tyyppejä ja sijoitusta koskevat rajoitukset;

3) radan käyttöoikeuksia koskevat rajoitukset;

4) rata-alueen ylläpitovastuun jako;

5) ensiaputarvikkeiden säilytyspaikka.

Järjestyssääntöön on, jos radan turvallinen käyttö sitä edellyttää, sisällytettävä rata-alueen kartta, josta käyvät ilmi sallitut kulkureitit, kulkureittien ja ampumapaikkojen esteettömyys sekä pysäköintialueet.

Järjestyssääntö on pidettävä esillä ilmoitustaululla ja turvallisuuden edellyttäessä lajiratojen suorituspaikoilla.

3 §
Ratavastaavan valvontatehtävä

Ratavastaavan on valvottava, että rata-alue on luvan tai ilmoituksen, lupaehtojen, ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen sekä järjestyssäännön mukainen.

Valvontatehtävässä tulee tarkastaa:

1) suojavallit ja muut suojarakenteet;

2) näyttösuojat, taulutelineet, maalilaitteet ja muut rakenteet;

3) ampumakatokset ja ampumapaikat;

4) aidat ja varoitusmerkinnät;

5) kulkureittien merkitseminen, opasteet ja osoitekyltit;

6) järjestyssääntöjen esillä olo;

7) muut radan turvallisuuteen vaikuttavat seikat.

Valvonnan määrässä, laajuudessa ja tekotavassa tulee ottaa huomioon radan laatu, käyttäjämäärät, laukausmäärät, sijaintipaikka ja muut vastaavat seikat.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.