Ajantasainen lainsäädäntö: 2014

30.12.2014/1446
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
30.12.2014/1440
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
30.12.2014/1429
Energiatehokkuuslaki
30.12.2014/1423
Laki uusjakojen tukemisesta
30.12.2014/1419
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä
30.12.2014/1387
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä
19.12.2014/1382
Oikeusministeriön asetus ilmoituksesta kaupparekisteriin yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa
30.12.2014/1369
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
30.12.2014/1354
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle
30.12.2014/1347
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
30.12.2014/1328
Laki tasa-arvovaltuutetusta
30.12.2014/1327
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta
30.12.2014/1326
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta
30.12.2014/1325
Yhdenvertaisuuslaki
30.12.2014/1301
Sosiaalihuoltolaki
18.12.2014/1267
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
19.12.2014/1260
Laki Teijon kansallispuistosta
18.12.2014/1250
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
18.12.2014/1245
Valtioneuvoston asetus audiovisuaalisista palveluista
19.12.2014/1238
Laki poronhoitajien sijaisavusta
19.12.2014/1197
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta
19.12.2014/1195
Laki rahoitusvakausviranomaisesta
19.12.2014/1194
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta
19.12.2014/1188
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta
18.12.2014/1174
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
12.12.2014/1144
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
12.12.2014/1143
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
19.12.2014/1130
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista
18.12.2014/1129
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
12.12.2014/1085
Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki
4.12.2014/1015
Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä
14.11.2014/938
Laki yleisestä asumistuesta
14.11.2014/932
Ammattikorkeakoululaki
13.11.2014/930
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
12.11.2014/929
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
7.11.2014/917
Laki sähköisen viestinnän palveluista
7.11.2014/864
Ilmailulaki
16.10.2014/834
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
17.10.2014/832
Laki EU-ympäristömerkistä
19.9.2014/762
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
19.9.2014/761
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
19.9.2014/726
Turvallisuusselvityslaki
4.9.2014/713
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
28.8.2014/699
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista
22.8.2014/684
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä
8.8.2014/661
Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta
8.8.2014/610
Laki luottolaitostoiminnasta
27.6.2014/562
Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista
27.6.2014/561
Laki Luonnonvarakeskuksesta
27.6.2014/527
Ympäristönsuojelulaki
3.7.2014/520
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista
3.7.2014/519
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
3.7.2014/518
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
27.6.2014/510
Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille
27.6.2014/490
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta
6.6.2014/420
Laki julkisesta notaarista
8.11.2013/416 v. 2014
Kirkon vaalijärjestys
16.5.2014/387
Laki eläinten lääkitsemisestä
11.4.2014/319
Laki eläinjalostustoiminnasta
3.4.2014/282
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta
28.3.2014/255
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
7.3.2014/162
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista
28.2.2014/148
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
20.2.2014/132
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
13.2.2014/122
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta
13.2.2014/120
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta
4.2.2014/110
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista
4.2.2014/109
Oikeusministeriön asetus kulutushyödykesopimusta koskevasta puhelinasioinnista perittävästä perushinnasta
31.1.2014/75
Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta
17.1.2014/28
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
17.1.2014/27
Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista
17.1.2014/22
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.