Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

19.12.2013/1104

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaisesti ilman lupaa ei saa liikkua tai oleskella:

1) liitteessä 1 mainitulla lentopaikalla tai sen suoja-alueella;

2) liitteessä 2 mainitun vankilan alueella;

3) liitteessä 3 tarkoitetulla Fingrid Oyj:n kantaverkon muuntoaseman tai varavoimalaitoksen alueella;

4) liitteessä 4 tarkoitetulla voimalaitos-, teollisuus- tai kaivosalueella; eikä

5) liitteessä 5 tarkoitetulla muulla alueella.

Luvan liikkumiseen tai oleskeluun antaa 1 momentissa mainitussa liitteessä mainittu toiminnanharjoittaja.

Liitteessä 2 mainitun vankilan alueelle ei saa tuoda turvallisuutta vaarantavaa esinettä tai ainetta. Luvan vankilan alueella liikkumiseen ja oleskeluun voi vankilan lisäksi antaa rikosseuraamusalue, johon vankila kuuluu, tai sen yksikkö.

Yleisestä liikkumisrajoituksesta lentoasemien eräillä alueilla säädetään ilmailulain (864/2014) 100 §:n 1 momentissa. (19.6.2018/480)

2 §
Valtion ylimpään johtoon kuuluvan ja kansainvälistä erityissuojelua nauttivan henkilön turvallisuuden varmistaminen

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston jäsenen ja muun valtion ylimpään johtoon kuuluvan sekä kansainvälistä erityissuojelua nauttivan henkilön turvallisuuden varmistamiseksi liitteessä 6 tarkoitetulla alueella ei saa liikkua tai oleskella ilman tasavallan presidentin kanslian lupaa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske yleisölle ilmoitettuina aikoina tapahtuvia vierailuja tätä tarkoitusta varten varatuilla alueilla eikä Kultarannan osakaskunnan yhteisen vesialueen osakkaiden vesialueen käyttöä osakaskunnan säännöissä edellytetyllä tavalla.

3 § (24.8.2023/928)
Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaisten alueiden kartat

Liikkumis- ja oleskelurajoitusten kohteena olevat alueet on vahvistettu liitteissä 1–6 olevissa kartoissa. Karttoja pitää nähtävillä kukin toiminnanharjoittaja omalta alueeltaan sekä sisäministeriön kirjaamo.

4 §
Viranomaistoimintaa koskeva poikkeus

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, viranomainen saa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi liikkua ja oleskella alueella, jota rajoitus koskee.

Viranomaiselle on mahdollistettava viivytyksetön ja esteetön kulku alueelle. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa huolehdittava viranomaisten opastamisesta kohteessa.

5 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen merkitseminen

Toiminnanharjoittajan on merkittävä alue, jota rajoitus koskee, ja tarvittaessa sinne johtavat väylät liikkumis- ja oleskelurajoitusta ja sen rikkomisesta säädettyä rangaistusuhkaa osoittavilla, selkeästi havaittavilla tauluilla tai muilla merkeillä. Myös mereen rajoittuvat alueet ja vesialueen ulkorajat on merkittävä tauluin tai muin merkein.

Alueen käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet on tarvittaessa aidattava.

6 §
Merkitsemiskielet

Viranomaisen asettamissa kylteissä käytettävistä kielistä säädetään kielilain (423/2003) 33 §:ssä.

Muiden kuin viranomaisten asettamissa tauluissa ja muissa merkeissä käytetään suomen ja ruotsin kieltä sekä tarvittaessa muita kieliä.

7 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen voimassaolo ja päättyminen

Liikkumis- ja oleskelurajoitus on voimassa toistaiseksi, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Jos liikkumis- ja oleskelurajoituksen kohteena olevan alueen käyttötarkoitus muuttuu tai rajoitus ei ole enää muusta syystä tarpeellinen, toiminnanharjoittajan on poistettava 5 §:ssä tarkoitetut taulut ja muut merkit sekä ilmoitettava muutoksesta viipymättä sisäministeriölle.

Jos rajoituksen kohteena olevasta alueesta saattaa käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen edelleen aiheutua vaaraa, toiminnanharjoittajan on varustettava alue sen vaarallisuutta osoittavin merkein.

8 §
Liikkumis- ja oleskelurajoituksen rikkominen

Rangaistus liikkumis- ja oleskelurajoituksen rikkomisesta säädetään poliisilain 9 luvun 8 §:ssä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Edellä 5 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Liite 1 (24.8.2023/928)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT LENTOPAIKAT

(1 §:n 1 momentin 1 kohta)

Alue Kunta Toiminnanharjoittaja Kartan numero
1) Forssan lentopaikka (EFFO) Forssa Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry 1.1
2) Hangon lentopaikka (EFHN) Hanko Hangon Lentokerho ry ja Hangon Lentokenttäyhdistys ry 1.2
3) Nummelan lentopaikka (EFNU) Nummela Nummelan Lentokeskus ry 1.3
4) Rautavaaran lentopaikka (EFRA) Rautavaara Rautavaara-säätiö 1.4
5) Räyskälän lentopaikka (EFRY) Loppi Räyskälä-säätiö 1.5
6) Wredebyn lentopaikka (EFWB) Kouvola Maanomistaja 1.6
7) Lahti-Vesivehmaan lentopaikka (EFLA) Asikkala Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö 1.7
8) Sodankylän lentopaikka (EFSO) Sodankylä Sodankylän kunta 1.8
9) Redstone Aero (EFPR) Pyhtää Redstone Aero Oy 1.9
10) Aavahelukan lentopaikka (EFAA) Kolari ja Muonio Kolarin kunta 1.10
11) Ahmosuon lentopaikka (EFAH) Oulu Oulun kaupunki 1.11
12) Alavuden lentopaikka (EFAL) Alavus Alavuden seudun Lentokenttäsäätiö sr 1.12
13) Euran lentopaikka (EFEU) Eura Kauttuan Ilmailukerho ry 1.13
14) Genbölen lentopaikka (EFGE) Kemiönsaari Saariston Ilmailukerho ry 1.14
15) Hailuodon lentopaikka (EFHL) Hailuoto Hailuodon kunta 1.15
16) Hyvinkään lentopaikka (EFHV) Hyvinkää Hyvinkään ilmailukerho ry 1.16
17) Iin lentopaikka Ii Iin Ilmailukerho ry 1.17
18) Iisalmen lentopaikka (EFII) Iisalmi Iisalmen kaupunki 1.18
19) Ilvesjoen lentopaikka Kurikka Maanomistaja 1.19
20) Immolan lentopaikka (EFIM) Imatra Imatran Lentokentän Kannatusyhdistys ry 1.20
21) Jämijärven lentopaikka (EFJM) Jämijärvi Jämi-Säätiö sr 1.21
22) Kalajoen lentopaikka (EFKO) Kalajoki Kalajoen Ilmailukerho ry 1.22
23) Kauhajoen lentopaikka (EFKJ) Kauhajoki Air Pilot ry 1.23
24) Kemijärven lentopaikka (EFKM) Kemijärvi Kemijärven kaupunki 1.24
25) Kiikalan lentopaikka (EFIK) Salo Kiikala-säätiö sr 1.25
26) Kiteen lentopaikka (EFIT) Kitee Kiteen kaupunki 1.26
27) Kuhmon lentopaikka (EFKH) Kuhmo Kuhmon kaupunki 1.27
28) Kymin lentopaikka (EFKY) Kotka Kotkan kaupunki 1.28
29) Lapinlahden lentopaikka (EFLL) Lapinlahti Lapinlahden Ilmailijat ry 1.29
30) Piikajärven lentopaikka (EFPI) Kokemäki ja Säkylä Piikajärven Ilmailuyhdistys ry 1.30
31) Pudasjärven lentopaikka (EFPU) Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki 1.31
32) Pyhäsalmen lentopaikka (EFPY) Pyhäjärvi Pyhäjärven kaupunki 1.32
33) Raahe-Pattijoen lentopaikka (EFRH) Raahe Raahen Ilmailijat ry 1.33
34) Rantasalmen lentopaikka (EFRN) Rantasalmi Rantasalmen Lentokenttäyhdistys ry 1.34
35) Ranuan lentopaikka (EFRU) Ranua Ranuan kunta 1.35
36) Savikon lentopaikka (EFNS) Nurmijärvi Nurmijärven Ilmailijat ry 1.36
37) Selänpään lentopaikka (EFSE) Kouvola Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistys ry 1.37
38) Sulkaharjun lentopaikka (EFVT) Veteli Perhonjokilaakson Ilmailukerho ry 1.38
39) Suomussalmen lentopaikka (EFSU) Suomussalmi Suomussalmen kunta 1.39
40) Teiskon lentopaikka (EFTS) Tampere Tampereen Vauhtipuisto ry 1.40
41) Vampulan lentopaikka (EFVP) Huittinen ja Säkylä Maanomistaja 1.41
42) Ylivieskan lentopaikka (EFYL) Ylivieska Ylivieskan kaupunki 1.42

Liite 2 (25.1.2022/74)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT VANKILAT (1 §:n 1 momentin 2 kohta)

Rikosseuraamusalue Toiminnanharjoittaja Osoite Kartan numero
Etelä-Suomi 1) Helsingin vankila Ristikkokatu 80 2.01
0580 Helsinki
2) Vantaan vankila Siltaniitynkuja 2 2.02
01260 Vantaa
3) Jokelan vankila Tikuntekijäntie 1 2.03
05400 Jokela
4) Keravan vankila Lahdentie 711 2.04
04201 Kerava
5) Riihimäen vankila Kaunolanraitti 3 2.05
11310 Riihimäki
Länsi-Suomi 6) Kylmäkosken vankila Vanhamaantie 26 2.06
37911 Kylmäkoski
7) Satakunnan vankilan Huittisten osasto Toivarintie 581 2.07
32700 Huittinen
8) Satakunnan vankilan Köyliön osasto Vankilantie 515 2.08
27750 Köyliö
9) Vilppulan vankila Kotiniementie 67 2.09
35700 Vilppula
10) Turun vankila Mathilda Wreden katu 1 2.10
20250 Turku
11) Vaasan vankila Rantakatu 2.11
65100 Vaasa
12) Käyrän vankila Pappilantie 36 2.12
21370 Aura kk
13) Hämeenlinnan vankila Pikku-Parolantie 7 2.13
13100 Hämeenlinna
14) Vanajan vankilan Vanajan osasto Ylänneentie 26 2.14
13430 Hämeenlinna
15) Vanajan vankilan Ojoisten osasto Tampereentie 29 2.15
13600 Hämeenlinna
Itä- ja Pohjois-Suomi 16) Kuopion vankila Itkonniemenkatu 2 b 2.16
70100 Kuopio
17) Sukevan vankila Ristikkotie 10 2.17
74345 Kalliosuo
18) Pyhäselän vankila Paavontie 6 2.18
82201 Hammaslahti
19) Juuan vankila Vepsänjoentie 2 2.19
83900 Juuka
20) Naarajärven vankila Linnatie 25 2.20
76850 Naarajärvi
21) Sulkavan vankila Pieksänlahdentie 260 2.21
58701 Sulkava
22) Mikkelin vankila Päiviönkatu 1 2.22
50100 Mikkeli
23) Jyväskylän vankila Ramoninkatu 4 2.23
40100 Jyväskylä
24) Kestilän vankila Turppasentie 2 2.24
292700 Kestilä
25) Oulun vankila Nahkatehtaankatu 5 2.25
90130 Oulu
26) Pelson vankila Linnantie 101 2.26
92810 Pelsonsuo
27) Ylitornion vankila Rajantie 410 2.27
95600 Ylitornio
Etelä-Suomi 28) Suomenlinnan vankila Suomenlinna c 86 2.28
00190 Helsinki

Liite 3 (24.8.2023/928)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT FINGRID OYJ:N KANTAVERKON MUUNTOASEMAT JA VARAVOIMALAITOKSET

(1 §:n 1 momentin 3 kohta)

Muuntoasema tai varavoimalaitos Kunta Kartan numero
1) Anttilan muuntoasema Porvoo 3.01
2) Alapitkän muuntoasema Lapinlahti 3.02
3) Alajärven muuntoasema Alajärvi 3.03
4) Asmuntin muuntoasema Ranua 3.04
5) Espoon muuntoasema Espoo 3.05
6) Forssan sähköasema Forssa 3.06
7) Forssan varavoimalaitos Forssa 3.07
8) Hikiän muuntoasema Hausjärvi 3.08
9) Hirvisuon muuntoasema Kokkola 3.09
10) Huittisten muuntoasema Huittinen 3.10
11) Huutokosken sähköasema ja varavoimalaitos Joroinen 3.11
12) Isokankaan muuntoasema Oulu 3.12
13) Isoniemen muuntoasema Kittilä 3.13
14) Jylkän muuntoasema Kalajoki 3.14
15) Jämsän muuntoasema Jämsä 3.15
16) Kangasalan muuntoasema Kangasala 3.16
17) Keminmaan muuntoasema Keminmaa 3.17
18) Kontiolahden muuntoasema Kontiolahti 3.18
19) Kopulan muuntoasema Siuntio 3.19
20) Korian muuntoasema Kouvola 3.20
21) Kristinestadin muuntoasema Kristiina 3.21
22) Kuolajärven muuntoasema Kittilä 3.22
23) Kymin muuntoasema Kotka 3.23
24) Leväsuon muuntoasema Oulu 3.24
25) Liedon muuntoasema Lieto 3.25
26) Luukkalan muuntoasema Lappeenranta 3.26
27) Länsisalmen muuntoasema Vantaa 3.27
28) Naantalinsalmen muuntoasema Naantali 3.28
29) Naantalin varavoimalaitos Naantali 3.29
30) Nikuvikenin muuntoasema Sipoo 3.30
31) Nurmijärven muuntoasema Nurmijärvi 3.31
32) Melon muuntoasema Nokia 3.32
33) Pernoonkosken muuntoasema Kotka 3.33
34) Petäjäskosken muuntoasema Rovaniemi 3.34
35) Petäjäskoski 2 muuntoasema Rovaniemi 3.35
36) Petäjäveden muuntoasema Petäjävesi 3.36
37) Pikkaralan muuntoasema Oulu 3.37
38) Pirttikosken muuntoasema Rovaniemi 3.38
39) Pyhänselän muuntoasema Muhos 3.39
40) Rauman muuntoasema Rauma 3.40
41) Rihtniemen muuntoasema Pyhäranta 3.41
42) Salon muuntoasema Salo 3.42
43) Seinäjoen muuntoasema Seinäjoki 3.43
44) Wisaforest, muuntoasema Pietarsaari 3.44
45) Siikajoen muuntoasema Siikajoki 3.45
46) Tammiston muuntoasema Vantaa 3.46
47) Toivilan muuntoasema Jämsä 3.47
48) Tolkkisten varavoimalaitos Porvoo 3.48
49) Tuovilan muuntoasema Mustasaari 3.49
50) Ulvilan muuntoasema Ulvila 3.50
51) Uusnivalan muuntoasema Nivala 3.51
52) Vajukosken muuntoasema Sodankylä 3.52
53) Valajaskosken muuntoasema Rovaniemi 3.53
54) Vihtavuoren muuntoasema Laukaa 3.54
55) Virkkalan muuntoasema Lohja 3.55
56) Visulahden muuntoasema Mikkeli 3.56
57) Vuolijoen muuntoasema Kajaani 3.57
58) Yllikkälän muuntoasema Lappeenranta 3.58
59) Ahvenkosken muuntoasema Pyhtää 3.59
60) Heinolan muuntoasema Heinola 3.60
61) Hoikansalmen muuntoasema Kivijärvi 3.61
62) Iisalmen muuntoasema Iisalmi 3.62
63) Iloharjun muuntoasema Kuopio 3.63
64) Imatran muuntoasema Imatra 3.64
65) Inkoon muuntoasema Inkoo 3.65
66) Isohaaran muuntoasema Keminmaa 3.66
67) Ivalon muuntoasema Inari 3.67
68) Jokisivun muuntoasema Huittinen 3.68
69) Julmalan muuntoasema Seinäjoki 3.69
70) Jyväskylän muuntoasema Jyväskylä 3.70
71) Kaltimon muuntoasema Joensuu 3.71
72) Kankaanpään muuntoasema Kankaanpää 3.72
73) Karjaan muuntoasema Raasepori 3.73
74) Kauppilan muuntoasema Kangasniemi 3.74
75) Kellarijängän muuntoasema Kemijärvi 3.75
76) Kemiön muuntoasema Kemiönsaari 3.76
77) Kiikanlahden muuntoasema Kitee 3.77
78) Koiviston muuntoasema Äänekoski 3.78
79) Kokkosnivan muuntoasema Pelkosenniemi 3.79
80) Konkapellon muuntoasema Rautjärvi 3.80
81) Kyminlinnan muuntoasema Kotka 3.81
82) Kärppiön muuntoasema Teuva 3.82
83) Lavianvuoren muuntoasema Valkeakoski 3.83
84) Leppikosken muuntoasema Paltamo 3.84
85) Lieksan muuntoasema Lieksa 3.85
86) Meltauksen muuntoasema Rovaniemi 3.86
87) Metsämaan muuntoasema Loimaa 3.87
88) Multisillan muuntoasema Tampere 3.88
89) Mäntän muuntoasema Mänttä-Vilppula 3.89
90) Nuojuankankaan muuntoasema Vaala 3.90
91) Ontojoen muuntoasema Kuhmo 3.91
92) Orimattilan muuntoasema Orimattila 3.92
93) Oriveden muuntoasema Orivesi 3.93
94) Ossauskosken muuntoasema Tervola 3.94
95) Palojärven muuntoasema Joensuu 3.95
96) Perttulan muuntoasema Nurmijärvi 3.96
97) Pihlajarannan muuntoasema Tyrnävä 3.97
98) Porvoon muuntoasema Porvoo 3.98
99) Pyhäkosken muuntoasema Muhos 3.99
100) Pyhäveden muuntoasema Mäntyharju 3.100
101) Pysäysperän muuntoasema Haapajärvi 3.101
102) Raahen muuntoasema Raahe 3.102
103) Raasakan muuntoasema Ii 3.103
104) Rauhalahden muuntoasema Jyväskylä 3.104
105) Ruotsinkylän muuntoasema Tuusula 3.105
106) Rännärin muuntoasema Parkano 3.106
107) Savonlinnan muuntoasema Savonlinna 3.107
108) Seitenoikean muuntoasema Ristijärvi 3.108
109) Simojoen muuntoasema Simo 3.109
110) Särkivaaran muuntoasema Nurmes 3.110
111) Tainionkosken muuntoasema Imatra 3.111
112) Taivalkosken muuntoasema Keminmaa 3.112
113) Tehtaanmäen muuntoasema Kouvola 3.113
114) Tihisenniemen muuntoasema Kajaani 3.114
115) Tuomelan muuntoasema Ii 3.115
116) Uimaharjun muuntoasema Joensuu 3.116
117) Utasen muuntoasema Utajärvi 3.117
118) Utsjoen muuntoasema Utsjoki 3.118
119) Uudenkaupungin muuntoasema Uusikaupunki 3.119
120) Valkeuden muuntoasema Pyhäjoki 3.120
121) Vanajan muuntoasema Hämeenlinna 3.121
122) Varkauden muuntoasema Varkaus 3.122
123) Ventusnevan muuntoasema Kokkola 3.123
124) Vihannin muuntoasema Raahe 3.124
125) Vuoksen muuntoasema Lappeenranta 3.125
126) Vähänummen muuntoasema Järvenpää 3.126

Liite 4 (24.8.2023/928)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT VOIMALAITOS-, TEOLLISUUS- JA KAIVOSALUEET

(1 §:n 1 momentin 4 kohta)

Alue Kunta Toiminnanharjoittaja Kartan numero
1) Olkiluodon ydinvoimalaitos Eurajoki Teollisuuden Voima Oyj 4.01
2) Loviisan voimalaitos Loviisa Fortum Power and Heat Oy 4.02
3) Isohaaran voimalaitos Keminmaa PVO-Vesivoima Oy 4.03
4) Kilpilahden teollisuusalue Porvoo Neste Oil Oyj ja Borealis Polymers Oy 4.04
5) Naantalin jalostamo Naantali Neste Oil Oyj 4.05
6) Tehdasalue Kotka Kotkamills Oy 4.06
7) Tehdasalue Oulu Kemira Chemicals Oy 4.07
8) Lampivaaran ametistikaivos Sodankylä ja Pelkosenniemi Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy 4.08
9) Talvivaaran kaivosalue Sotkamo Talvivaara Sotkamo Oy 4.09
10) Seitakorvan voimalaitos Kemijärvi Kemijoki Oy 4.10
11) Taivalkosken voimalaitos Keminmaa Kemijoki Oy 4.11
12) Ojamon kaivoslampi Lohja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutusyhtymä, Meriturva ja Lohjanjärven kalastusalue 4.12
13) Tuotantolaitos Mäntyharju Oy Woikoski Ab 4.13
14) Teollisuusalue Harjavalta Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Yara Suomi 4.14
16) Tehdasalue Raahe SSAB Europe Oy 4.16

Liite 5 (25.1.2022/74)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT MUUT ALUEET (1 §:n 1 momentin 5 kohta)

Alue Kunta Toiminnanharjoittaja Kartan numero
1) Testiradat ja niiden suoja-alueet Muonio North European Invest Oy 5.01
2) Ajoksen satama-alue Kemi Kemin Satama Oy 5.02
3) Testiradat ja niiden suoja-alueet Muonio Ice Land Europe Oy 5.03
4) Vallisaari Helsinki Metsähallitus 5.04
5) Raahen satama-alue Raahe Raahen Satama Oy 5.05
6) Haminan satama-alue Hamina HaminaKotka Satama Oy 5.06
7) Kotkan satama-alue Kotka HaminaKotka Satama Oy 5.07
8) Hangon Ulkosatama-alue Hanko Hangon Satama Oy 5.08
9) Hangon Länsisatama-alue Hanko Hangon Satama Oy 5.09
10) Hangon Koverharin satama-alue Hanko Hangon Satama Oy 5.10
11) Kokkolan satama- ja suurteollisuusalue Kokkola Kokkolan Satama Oy ja KIP Service Oy 5.11
12) Turun kantasatama-alue Turku Turun Satama Oy 5.12
13) Turun Pansion satama-alue Turku Turun Satama Oy 5.13
14) Oulun satama-alue Oulu Oulun Satama Oy 5.14
15) Rauman satama-alue Rauma Rauman Satama Oy 5.15
16) Kalajoen satama-alue Kalajoki Kalajoen Satama Oy 5.16
17) Silvolan tekoaltaan alue Vantaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 5.17

Liite 6 (25.1.2022/74)

LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUSTEN KOHTEENA OLEVAT VALTION YLIMPÄÄN JOHTOON JA KANSAINVÄLISTÄ ERITYISSUOJELUA NAUTTIVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT ALUEET (2 §)

Alue Kunta Toiminnanharjoittaja Kartan numero
1) Tasavallan presidentin kesäasunto Kultaranta Naantali Tasavallan presidentin kanslia 6.01
2) Tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi Helsinki Tasavallan presidentin kanslia 6.02

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.11.2015/1348:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2015.

Liitteessä 5 oleva liikkumis- ja oleskelurajoitus koskien aluetta 5.04 Vallisaari tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 5 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2016.

19.6.2018/480:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Asetuksen 5 §:ssä säädetyt tässä asetuksessa säädettyjä uusia liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita koskevat merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.

23.10.2019/1024:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Asetuksen 5 §:ssä säädetyt tässä asetuksessa säädettyä liikkumis- ja oleskelurajoitusaluetta koskevat merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2020.

25.1.2022/74:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Asetuksen 5 §:ssä tarkoitetut tämän asetuksen liitteissä 2, 5 ja 6 lueteltuja liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita koskevat merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2022.

24.8.2023/928:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.

Tällä asetuksella muutetun asetuksen 5 §:ssä tarkoitetut tämän asetuksen liitteissä 1, 3 ja 4 tarkoitettuja liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita koskevat merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2024.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.