Seurattu SDK 318/2022 saakka.

20.12.2012/1018

Valtioneuvoston asetus rikemaksusta ja seuraamusmaksusta finanssimarkkinoilla

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 43 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (752/2012):

1 §
Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpano

Tässä asetuksessa säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:ssä tarkoitetun rikemaksun sekä 40 ja 41 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun täytäntöönpanosta.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle päätöksestään määrätä rikemaksu tai seuraamusmaksu. Markkinaoikeuden on niin ikään ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle päätöksestään määrätä seuraamusmaksu. Ilmoitukseen on liitettävä maksun täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot.

2 §
Rikemaksun ja seuraamusmaksun muuttuminen markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Jos markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus muuttaa Finanssivalvonnan päätöstä tai korkein hallinto-oikeus muuttaa markkinaoikeuden päätöstä siten, että rikemaksu tai seuraamusmaksu poistetaan tai sen määrää muutetaan, markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden on ilmoitettava päätöksestään Oikeusrekisterikeskukselle.

3 §
Rikemaksun ja seuraamusmaksun palauttaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta palautettava rikemaksu tai seuraamusmaksu, jos sitä koskeva päätös on kumottu, tai, jos määrätyn maksun määrää on alennettu, alennusta vastaava määrä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1082/2008).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.