Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

24.5.2012/264

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista, joita eräistä elintarvikkeista on annettava sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka on laillisesti valmistettu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai laillisesti valmistettu ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Luokittelemattomista kananmunista annettavat tiedot

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 34 artiklan tarkoittamien luokittelemattomien kananmunien pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) säilyvyysaika ja tuotantotapa komission asetuksen (EY) 589/2008 edellyttämällä tavalla; sekä

2) sana ”luokittelemattomia”.

Kun luokittelemattomia kananmunia myydään pakkaamattomina, myyntipaikan välittömässä läheisyydessä on oltava seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi;

2) säilyvyysaika ja tuotantotapa komission asetuksen (EY) 589/2008 edellyttämällä tavalla; sekä

3) sana ”luokittelemattomia”.

3 §
Makkarasta annettavat tiedot

Makkaran pakkauksessa on ilmoitettava makkaran keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten kuin ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään.

4 §
Ruokaperunasta annettavat tiedot

Elintarvikkeina käytettävien raakojen ja kuorimattomien ruokaperunoiden pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) lajike;

2) pakkauspäivämäärä ja säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika.

Kun ruokaperunoita myydään pakkaamattomina, myyntipaikan välittömässä läheisyydessä on ilmoitettava perunan lajike.

5 §
Korvasienistä annettavat tiedot

Muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen myytävien tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa on oltava seuraava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje:

”Korvasieni on myrkyllinen käsittelemättömänä. Korvasienet on keitettävä kahteen kertaan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa vettä) vähintään viisi minuuttia ja huuhdeltava hyvin molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä. Kuivaamalla säilöttyjä korvasieniä on liotettava vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä (10 g sieniä ja 2 dl vettä). Liotuksen jälkeen korvasienet keitetään kahteen kertaan kuten tuoreet korvasienet. Korvasieniä kuivattaessa tai keitettäessä on tuuletettava hyvin. Korvasienten liotus- tai keittovettä ei saa käyttää ruoanvalmistuksessa.”

Kun korvasieniä myydään pakkaamattomina, 1 momentin mukainen varoitus sienten myrkyllisyydestä ja käsittelyohje on oltava myyntipaikan välittömässä läheisyydessä, helposti havaittavassa esitteessä.

6 §
Juusto, sulatejuusto ja juustovalmiste

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) juustolla kypsyttämätöntä tai kypsytettyä maidosta ja/tai maitopohjaisista tuotteista entsyymien, maitohappobakteerien ja/tai maitohapon avulla saatua maidon proteiinien saostumaa, josta erilaisilla mekaanisilla erotusmenetelmillä saadaan poistettua heraa. Heraproteiinien prosentuaalinen osuus kokonaisproteiineista ei saa juustossa olla korkeampi kuin vastaava osuus on maidossa. Juuston valmistusaineena voidaan käyttää myös suolaa ja mausteita;

2) sulatejuustolla valmistetta, joka on saatu sulattamalla ja emulgoimalla yhtä tai useampaa juustolajia lämmittämällä ja emulgointiaineiden avulla. Sulatejuuston valmistusaineina voidaan lisäksi käyttää muita maitopohjaisia tuotteita ja vettä. Sulatejuuston laktoosipitoisuus saa olla enintään 5 painoprosenttia. Sulatejuuston maustamiseen voidaan käyttää muita elintarvikkeita siten, että niiden määrä kuiva-aineeksi laskettuna on enintään yksi kuudesosa lopullisen valmisteen kuiva-ainepitoisuudesta; ja

3) juustovalmisteella valmistetta, jonka valmistuksessa perinteisesti käytetään myös muita kuin juuston valmistuksessa sallittuja valmistusaineita.

7 §
Juustosta, sulatejuustosta ja juustovalmisteesta annettavat tiedot

Juuston, sulatejuuston ja juustovalmisteen pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) valmisteen keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten kuin ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään; sekä

2) maidon alkuperä elintarvikkeen nimen yhteydessä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.

Kun juustoa, sulatejuustoa tai juustovalmistetta myydään pakkaamattomana, myyntipaikan välittömässä läheisyydessä on oltava seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi;

2) valmisteen keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä; sekä

3) maidon alkuperä elintarvikkeen nimen yhteydessä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.

8 §
Mehu ja kasvistäysmehu

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mehulla sellaisenaan tai laimennettuna käytettäväksi tarkoitettua nestemäistä valmistetta, joka on tehty hedelmätäysmehusta tai kasvistäysmehusta lisäämällä siihen vettä, sokereita ja muita valmistusaineita ja joka ei täytä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1054/2010) liitteen 1 mukaista hedelmänektarin määritelmää;

2) kasvistäysmehulla käymiskykyistä mutta ei käynyttä nestemäistä tuotetta, joka ei kuulu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin kasviksia ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen kasviksen tai kyseisten kasvisten täysmehulle. Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin kasviksista eristetty aromi voidaan palauttaa mehuun; sekä (19.4.2013/308)

3) tiivisteestä valmistetulla kasvistäysmehulla tuotetta, joka ei kuulu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan ja joka on tehty kasvistäysmehutiivisteestä lisäämällä siihen vettä. Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin kasviksista eristetty aromi voidaan palauttaa mehuun. Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat aistinvaraiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista kasviksista. (19.4.2013/308)

9 §
Mehusta ja kasvistäysmehusta annettavat tiedot

Mehun ja kasvistäysmehun pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) mehun täysmehupitoisuus;

2) mehun laimennusohje, jos mehu on tarkoitettu käytettäväksi laimennettuna;

3) mehun tai kasvistäysmehun valmistuksessa käytetyt hedelmät tai kasvikset tuotteen nimen yhteydessä. Jos tuote on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmä- tai kasvislajista, voidaan käytettyjä lajeja koskeva ilmoitus korvata maininnalla ”useita hedelmälajeja” tai ”useita kasvislajeja” tai muulla vastaavalla maininnalla taikka ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmä- tai kasvislajien lukumäärä;

4) kasvistäysmehun ja kasvistäysmehutiivisteen sekoituksissa maininta ”valmistettu tiivisteestä” tai ”valmistettu osittain tiivisteestä/tiivisteistä”. Merkinnän tulee olla tuotteen nimen yhteydessä tai samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan:

– kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kananmunista ja muista linnunmunista (1331/1995),

– kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista (138/1996),

– kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä (139/1996),

– kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jäätelöstä (4/1999),

– kauppa- ja teollisuusministeriön asetus mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (943/2004),

– kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä (489/2006),

– kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokaperunan kaupan pitämisestä (690/2006), sekä

– kauppa- ja teollisuusministeriön asetus juustosta (856/2007)

niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tuotteiden, jotka täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset, kaupan pitäminen on sallittua 1 päivään heinäkuuta 2014 asti. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset. (19.4.2013/308)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.4.2013/308:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.