Seurattu SDK 476/2022 saakka.

15.12.2011/1323

Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentin ja 84 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentissa tarkoitetuista Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista sekä niiden merkitsemisestä.

Sotilaallisen harjoitusalueen tai rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa taikka Rajavartiolaitoksen rajavartiolain 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon määräämisestä säädetään rajavartiolaissa. (21.3.2019/365)

2 §
Ampumarata-aluetta ja ampuma-aluetta koskeva liikkumisrajoitus

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 1 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla ampumarata-alueella ja ampuma-alueella on kielletty ammunnan ja siihen liittyvien valmistelu- ja muiden vastaavien toimien aikana, jollei harjoituksen johtaja anna siihen lupaa.

3 §
Ilma-alusten lentopaikkaa koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 2 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla lentopaikalla on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään, lentotoimintaan tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

4 §
Rajavartiolaitoksen muuta aluetta koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 3 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla alueella on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

 5 §
Viranomaistoimintaa koskeva poikkeus

Liikkumisrajoitus tai -kielto ei koske viranomaiselle säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua.

6 §
Liikkumisrajoitus- tai kieltoalueen merkitseminen

Liikkumisrajoitus ja -kielto merkitään tilaan tai alueeseen johtavalle sisääntuloväylälle sekä tilan tai alueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla

7 § (21.3.2019/365)
Tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon merkitseminen

Rajavartiolain 71 §:n 1 momentin nojalla määrätyn sotilaallisen harjoitusalueen ja rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa sekä Rajavartiolaitoksen mainitun lain 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus ja -kielto on merkittävä alueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla taikka merkittävä tai ilmoitettava muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut taulut ja nauhat on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite 1 (29.3.2019/431)

LIIKKUMISRAJOITUKSEN KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN AMPUMARATA-ALUEET JA AMPUMA-ALUEET

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Raja- ja merivartiokoulu Imatra Immolan ampumarata-alue (karttaliitteen kartat 1 ja 2)
Savonlinna Jukajärven ampuma-alue (karttaliitteen kartat 3 ja 4)
Sulkava Jukajärven ampuma-alue (karttaliitteen kartat 3 ja 4)
Kainuun rajavartiosto Kuhmo Vartiuksen ampumarata (karttaliitteen kartat 5 ja 6)
Kuusamo Sarvilammen ampumarata-alue(karttaliitteen kartat 7 ja 8)
Suomussalmi Kuivassalmen ampuma-alue (karttaliitteen kartat 11 ja 12)
Lapin rajavartiosto Inari Kerttuvaaran ampuma-alue (karttaliitteen kartat 13 ja 14)
Muonio Särkijärven ampumarata (karttaliitteen kartat 17 ja 18)
Salla Onkamon ampumarata (karttaliitteen kartat 21 ja 22)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alue (karttaliitteen kartat 23 ja 24)
  Kontiolahti Onttolan ampumarata-alue (karttaliitteen kartat 25 ja 26)

Liite 2 (29.3.2019/431)

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ILMA-ALUSTEN LENTOPAIKAT

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra laskeutumispaikka Immolan lentokentällä (karttaliitteen kartat 1 ja 2) laskeutumispaikka Pelkolan rajavartioasemalla (karttaliitteen kartat 27 ja 28)
Lappeenranta laskeutumispaikka Nuijamaan rajavartioasemalla (karttaliitteen kartat 29 ja 30)
Parikkala laskeutumispaikka Kolmikannan rajavartioasemalla (karttaliitteen kartat 31 ja 32)
Virolahti laskeutumispaikka Vaalimaan rajavartioasemalla (karttaliitteen kartat 33 ja 34)
Kainuun rajavartiosto Suomussalmi Karttimon laskeutumispaikka (karttaliitteen kartat 45 ja 46)
Lapin rajavartiosto Enontekiö laskeutumispaikka Kilpisjärven partiotukikohdassa (karttaliitteen kartat 47 ja 48)
Inari laskeutumispaikka Virtaniemen rajavartioasemalla (karttaliitteen kartat 49 ja 50)Näätämön laskeutumispaikka (karttaliitteen kartat 53 ja 54)
Länsi-Suomen merivartiosto Parainen laskeutumispaikka Nauvon merivartioasemalla (karttaliitteen kartat 59 ja 60) Utön laskeutumispaikka (karttaliitteen kartat 61 ja 62)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kitee laskeutumispaikka Närsäkkälän partiotukikohdassa (karttaliitteen kartat 69 ja 70)
Lieksa laskeutumispaikka Inarinvaaralla (karttaliitteen kartat 71 ja 72)
Suomenlahden merivartiosto Kotka laskeutumispaikka Kotkan merivartioaseman satama-alueella (karttaliitteen kartat 75 ja 76)

Liite 3 (29.3.2019/431)

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ALUEET

Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta-alue sekä Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksen harjoitusalueet (karttaliitteen kartat 1 ja 2) Immolan ja Immalanjärven neuvottelutilat (karttaliitteen kartat 77 ja 78) Pelkolan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 78 a ja 78 b)
Lappeenranta Nuijamaan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 78 c ja 78 d) Nuijamaan partiotukikohta (karttaliitteen kartat 79 ja 80)
Parikkala Kolmikannan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 80 a ja 80 b)
Virolahti Vaalimaan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 80 c ja 80 d)
Raja- ja merivartiokoulu Sulkava Jukajärven ampuma-alueen leirialue (karttaliitteen kartat 81 ja 82)
Kainuun rajavartiosto Kajaani Kainuun rajavartioston esikunta-alue (karttaliitteen kartat 82 a ja 82 b)
Kuhmo Kuhmon rajavartioasema (karttaliitteen kartat 82 c ja 82 d) Vartiuksen rajavartioasema (karttaliitteen kartat 82 e ja 82 f)
Kuusamo Kortesalmen rajavartioasema (karttaliitteen kartat 82 g ja 82 h) Kuusamon rajavartioasema (karttaliitteen kartat 82 i ja 82 j)
Suomussalmi Suomussalmen rajavartioasema (karttaliitteen kartat 82 k ja 82 l)
Lapin rajavartiosto Inari Ivalon kasarmialue (karttaliitteen kartat 83 ja 84) Raja-Joosepin rajavartioasema (karttaliitteen kartat 84 a ja 84 b) Kerttuvaaran ampumarata-alueen varastorakennus (karttaliitteen kartat 84 c ja 84 d)
Muonio Muonion rajavartioasema (karttaliitteen kartat 84 e ja 84 f)
Rovaniemi Lapin rajavartioston esikunta-alue (karttaliitteen kartat 85 ja 86)
Salla Sallan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 86 a ja 86 b)
Savukoski Tulppion partiotukikohta (karttaliitteen kartat 87 ja 88)
Länsi-Suomen merivartiosto Föglö Storklobbin tutkamasto (karttaliitteen kartat 89 ja 90)
Hammarland Enskärin tutkamasto (karttaliitteen kartat 91 ja 92)
Haukipudas Virpiniemen merivartioasema (karttaliitteen kartat 93 ja 94)
Kalajoki Kalajoen merivartioasema (karttaliitteen kartat 95 ja 96)
Kemi Kemin merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 97 ja 98)
Kemiönsaari Hiittisten merivartioasema (karttaliitteen kartat 99 ja 100)
Kokkola Kokkolan merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 101 ja 102)
Kustavi Susiluodon merivartioasema (karttaliitteen kartat 103 ja 104)
Kökar Kökarsörenin masto (karttaliitteen kartat 105 ja 106) Kökarin merivartioasema (karttaliitteen kartat 106 a ja 106 b)
Parainen Storharunin masto (karttaliitteen kartat 107 ja 108)
Pori Porin merivartioasema ja merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 108 a ja 108 b)
Maarianhamina Ahvenanmaan merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 109 ja 110) Ahvenanmaan merivartioasema (karttaliitteen kartat 110 a ja 110 b)
Mustasaari Vallgrundin merivartioasema (karttaliitteen kartat 111 ja 112) Valassaarten tutkamasto (karttaliitteen kartat 113 ja 114)
Rauma Rauman merivartioasema ja merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 115 ja 116)
Saltvik Saltvikin tutkamasto (karttaliitteen kartat 117 ja 118)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alueen leirialue (karttaliitteen kartat 121 ja 122) Ilomantsin rajavartioasema (karttaliitteen kartat 122 a ja 122 b)
Kontiolahti Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta-alue ja rajajääkärikomppania (karttaliitteen kartat 123 ja 124) Onttolan ampumarata-alueen varastorakennus (karttaliitteen kartat 125 ja 126)
Lieksa Lieksan rajavartioasema (karttaliitteen kartat 126 a ja 126 b)
Tohmajärvi Tohmajärven rajavartioasema (karttaliitteen kartat 126 c ja 126 d)
Suomenlahden merivartiosto Hamina Ulko-Tammion valvontatorni (karttaliitteen kartat 126 e ja 126 f)
Hanko Hangon merivartioasema (karttaliitteen kartat 127 ja 128)
Helsinki Suomenlahden merivartioston esikunnan merivartiolaituri (karttaliitteen kartat 129 ja 130) Helsingin merivartioasema (karttaliitteen kartat 131 ja 132)
Kirkkonummi Porkkalan merivartioasema (karttaliitteen kartat 133 ja 134)
Kotka Haapasaaren merivartioasema (karttaliitteen kartat 135 ja 136)Kotkan merivartioasema (karttaliitteen kartat 75 ja 76)
Porvoo Porvoon merivartioasema (karttaliitteen kartat 137 ja 138) Glosholmenin valvontatorni (karttaliitteen kartat 138 a ja 138 b) Pirttisaaren valvontatorni (karttaliitteen kartat 139 ja 140)
Raasepori Tammisaaren merivartioasema (karttaliitteen kartat 141 ja 142)
Virolahti Huovarin valvontatorni (karttaliitteen kartat 142 a ja 142 b) Hurpun merivartioasema (karttaliitteen kartat 143 ja 144) Santion rajanylityspaikka ja valvontatorni (karttaliitteen kartat 145 ja 146) Tuuholmin valvontatorni (karttaliitteen kartat 147 ja 148)

Kartat 15, 16, 19, 20, 51, 52, 55, 56, 67, 68, 73 ja 74 on kumottu A:lla 1.11.2017/725.

Kartat 9, 10, 35–44, 57, 58, 63 ja 64 on kumottu A:lla 16.12.2016/1201.

Kartat 65 ja 66 on kumottu A:lla 26.5.2016/397.

Kartat 119 ja 120 on kumottu A:lla 16.12.2013/999.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.10.2012/546:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2012.

16.12.2013/999:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

23.1.2015/49:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

26.5.2016/397:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

16.12.2016/1201:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2017.

1.11.2017/725:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2017.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2018.

21.3.2019/365:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

29.3.2019/431:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2019.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt merkinnät on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.