Seurattu SDK 66/2023 saakka.

18.11.2010/988

Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään henkilöstörahastolain (934/2010) 13, 14 ja 31 §:n nojalla:

1 §
Henkilöstörahastorekisteri

Yhteistoiminta-asiamies pitää henkilöstörahastoista henkilöstörahastorekisteriä. Rekisteri käsittää henkilöstörahastolaissa (934/2010) tarkoitetut ilmoitukset liitteineen sekä henkilöstörahastoista pidettävän luettelon.

2 §
Perus- ja muutosilmoitukset

Henkilöstörahastolaissa säädetyt perus- ja muutosilmoitukset sekä ilmoitukset rahaston purkautumisesta on tehtävä kirjallisesti yhteistoiminta-asiamiehen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoituksiin on liitettävä henkilöstörahastolaissa säädetyt ja muut yhteistoiminta-asiamiehen tarpeellisiksi katsomat selvitykset.

Lomake voi olla myös sähköisessä muodossa.

3 §
Henkilöstörahastoista pidettävä luettelo

Henkilöstörahastoista pidettävään luetteloon merkitään:

1) henkilöstörahaston nimi;

2) rahaston kotikunta ja postiosoite;

3) päivä, jona rahaston säännöt on perustamiskokouksessa hyväksytty;

4) yritys, virasto tai kunta taikka niiden tulosyksikkö, jonka yhteyteen rahasto on perustettu;

5) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero;

6) rahaston hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen täydellinen nimi ja kotikunta;

7) rahaston sääntöjen määräys rahaston nimenkirjoittajista sekä niiden henkilöiden, joille rahaston hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden joko yksin tai yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa, täydellinen nimi ja kotikunta;

8) rahaston omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, rahastolle valitut tai määrätyt selvitysmiehet;

9) päätös rahaston purkamisesta tai ilmoitus rahaston purkautumisesta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.