Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

14.7.2010/668

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle siten kuin tässä laissa säädetään.

Euroopan rahoitusvakausvälineellä tarkoitetaan tässä laissa European Financial Stability Facility Société Anonyme -nimistä osakeyhtiötä, jonka kotipaikka on Luxemburgin suurherttuakunnassa.

2 § (11.5.2012/222)

Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia:

1) Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ja muiden velkasitoumusten vakuudeksi;

2) Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien muiden velkojen vakuudeksi;

3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin velkoihin liittyvien korkojen, koronvaihtositoumusten, valuutanvaihtositoumusten ja muiden sitoumusten vakuudeksi; sekä

4) 1–3 kohdassa tarkoitettujen sitoumusten ehtojen täyttämisen vakuudeksi.

Takauksia saa olla voimassa 1 momentissa tarkoitettujen velkojen ja muiden sitoumusten pääoman ja sille annettavan 65 prosentin ylitakauksen osalta yhteensä enintään 13 974,03 miljoonan euron arvosta. Lisäksi takaus kattaa takauksen piiriin kuuluvista sitoumuksista aiheutuvat korot ja kulut sekä niille annettavan 65 prosentin ylitakauksen.

Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.

3 §

Tässä laissa tarkoitettu valtiontakaus myönnetään kullekin joukkovelkakirjalainalle ja muulle velkasitoumukselle, jonka Euroopan «rahoitusvakausväline» laskee liikkeeseen, ja muulle sen ottamalle velalle sekä niihin liittyvälle koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muulle sopimukselle erikseen tai liikkeeseenlaskuohjelmaan sisältyville joukkovelkakirjalainoille ja muille velkasitoumuksille, muuta velkaa koskevaan vastaavaan ohjelmaan sisältyville veloille sekä niihin liittyville sopimuksille. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen valtiontakausten myöntämisestä.

Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksen valtiontakauksen myöntämisestä, valtioneuvosto antaa asiasta eduskunnalle tiedonannon.

Valtioneuvosto voi määrätä valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin suorittamaan valtiontakausten myöntämiseen liittyviä tehtäviä.

4 §

Tässä laissa tarkoitettuun valtiontakaukseen ei sovelleta valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annettua lakia (449/1988).

5 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2010.

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtiontakauksia sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään:

1) ennen 8 päivää toukokuuta 2013 päätetyissä talouden sopeutusohjelmissa sovitun rahoitustuen maksamista varten; tai

2) sellaiseen 1 kohdassa tarkoitetun talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten, josta on päätetty ennen ohjelman päättymistä.

(30.12.2014/1349)HE 71/2010, VaVM 22/2010, EV 110/2010

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.9.2011/1060:

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki on voimassa A:n 1079/2011 mukaisesti 21.10.2011 alkaen.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuihin valtiontakauksiin siltä osin kuin kyse on tämän lain voimaantulon jälkeen syntyvistä veloista ja niihin liittyvistä sopimuksista.

HE 31/2011, VaVM 3/2011, EV 14/2011

20.10.2011/1079:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2011.

11.5.2012/222:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2012.

Tätä lakia sovelletaan 21 päivänä lokakuuta 2011 tai sen jälkeen annettuihin valtiontakauksiin.

HE 150/2011, EV 21/2012, VaVM 5/2012

28.6.2013/481:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

HE 46/2013, VaVM 10/2013, EV 91/2013

30.12.2014/1349:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 337/2014, VaVM 38/2014, EV 247/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.