Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ajantasainen lainsäädäntö: 2010

30.12.2010/1409
Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki
30.12.2010/1408
Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla
30.12.2010/1397
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
30.12.2010/1396
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
30.12.2010/1386
Laki kotoutumisen edistämisestä
30.12.2010/1379
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä
30.12.2010/1326
Terveydenhuoltolaki
21.12.2010/1284
Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle
21.12.2010/1266
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
17.12.2010/1261
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
21.12.2010/1257
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
21.12.2010/1207
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
17.12.2010/1198
Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suomen säädöskokoelmassa
16.12.2010/1174
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
17.12.2010/1171
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista
17.12.2010/1127
Laki virvoitusjuomaverosta
17.12.2010/1126
Jäteverolaki
2.12.2010/1088
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
10.12.2010/1077
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen ja elatusavun kansainvälisestä perinnästä tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta
10.12.2010/1062
Laki valtion liikelaitoksista
5.11.2010/1053
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä
29.11.2010/1024
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään
26.11.2010/1008
Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
18.11.2010/988
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista
5.11.2010/934
Henkilöstörahastolaki
14.10.2010/877
Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta
9.9.2010/800
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
2.9.2010/790
Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista
2.9.2010/789
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista
27.8.2010/754
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä
20.8.2010/703
Laki takuueläkkeestä
20.8.2010/692
Laki hätäkeskustoiminnasta
16.7.2010/690
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä
16.7.2010/688
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta
8.7.2010/674
Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta
8.7.2010/673
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta
14.7.2010/668
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista
24.6.2010/633
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä
24.6.2010/629
Laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista
24.6.2010/620
Laki tulvariskien hallinnasta
24.6.2010/599
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä
10.6.2010/592
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta
10.6.2010/588
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
17.6.2010/562
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
11.6.2010/503
Laki Verohallinnosta
4.6.2010/498
Laki rakennusperinnön suojelemisesta
14.5.2010/373
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
12.5.2010/365
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta
14.5.2010/352
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
30.4.2010/310
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä
30.4.2010/298
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa
30.4.2010/297
Maksulaitoslaki
30.4.2010/290
Maksupalvelulaki
9.4.2010/252
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
30.3.2010/210
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
19.3.2010/187
Laki CE-merkintärikkomuksesta
19.3.2010/182
Valmisteverotuslaki
25.2.2010/146
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta
19.2.2010/133
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta
25.2.2010/128
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä
26.1.2010/78
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä
28.1.2010/76
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta
22.1.2010/69
Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
22.1.2010/34
Laki lentoliikenteen päästökaupasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.