Seurattu SDK 373/2021 saakka.

20.11.2009/910

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 29.12.2011/1539, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) nojalla:

Työ- ja elinkeino- ja ympäristökeskukset
1 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten nimet, toimialueet ja toimipaikat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten nimet, toimialueet ja toimipaikat ovat:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat ja jonka toimipaikka on Helsingissä;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Varsinais-Suomen maakunta ja jonka päätoimipaikka on Turussa ja muu toimipaikka Porissa;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Satakunnan maakunta ja jonka toimipaikka on Porissa;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Lahdessa ja muu toimipaikka Hämeenlinnassa;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pirkanmaan maakunta ja jonka toimipaikka on Tampereella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Kouvolassa ja muu toimipaikka Lappeenrannassa;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Savon maakunta ja jonka toimipaikka on Mikkelissä;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon maakunta ja jonka päätoimipaikka on Kuopiossa;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Karjalan maakunta ja jonka toimipaikka on Joensuussa;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Keski-Suomen maakunta ja jonka toimipaikka on Jyväskylässä;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Seinäjoella ja muut toimipaikat Vaasassa ja Kokkolassa;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja muu toimipaikka Kokkolassa;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Oulussa ja muu toimipaikka Ylivieskassa;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Kainuun maakunta ja jonka toimipaikka on Kajaanissa;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rovaniemellä ja muu toimipaikka Kemissä.

Kielilaissa (423/2003) tarkoitettujen kielellisten oikeuksien turvaamiseksi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palveluja Seinäjoen päätoimipaikan ohella Vaasassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee toimia yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön kanssa hoitaessaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:ssä ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 40, 48 ja 53 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/1998 on kumottu L:lla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009.

2 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten organisaatio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on seuraavat vastuualueet:

1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 1–8 ja 11-kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

2) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

3) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä.

Vastuualueiden sijoittumisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin säädetään 3 §:ssä.

Lisäksi keskuksessa voi olla vastuualueet yhdistäviä ja muita yksiköitä.

3 §
Vastuualueiden sijoittuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä niiden toimialueet

Vastuualueet sijoittuvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin seuraavasti:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella ja liikenne- ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella sekä liikenne- ja infrastruktuuri ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella.

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008) mukaiset saalistodistusten varmentamiseen liittyvät tehtävät.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien muiden kuin Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaiset saalistodistusten tarkastamiseen liittyvät tehtävät.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät sekä kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa (1054/1998) tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa (72/2006) tarkoitetut nuorisoasiat;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa (493/1999) tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

L maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999 on kumottu L:lla 1386/2010, joka on voimassa 1.9.2011 alkaen.

5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa ja maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (632/2007) tarkoitetut sokerin monipuolistamistukeen liittyvät tehtävät;

2) maantielaissa (503/2005) tarkoitetut maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

3) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

4) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut lauttojen ja yhteysalusten etuajo-oikeuteen liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa (286/1982), Euroopan yhteisön kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994), Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa (1447/2006), yhteisaluelaissa (758/1989), vesilaissa (264/1961), vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (86/2000) säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa tarkoitetut nuorisoasiat;

3) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

VesiL 264/1961 on kumottu L:lla 587/2011, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (829/2007) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut nosturialan koulutushankinnat.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) liikuntalaissa tarkoitetut liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät;

2) maantielaissa tarkoitetut:

a) tienpitoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät;

b) tienvarsimainontaan liittyvät poikkeuslupatehtävät;

c) tiealueelle sijoitettavia johtoja ja kaapeleita koskevat lupatehtävät;

d) tiepidon perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

3) tieliikennelaissa tarkoitetut palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät;

4) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksen (1715/1992) 31 §:n mukaiset lupatehtävät;

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueensa lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) ja jätelain (1072/1993) mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

8 §
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantielaissa tarkoitetut tienvarsiteknologiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä näihin liittyviä puite- ja huoltosopimuksia koskevat asiat;

2) ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät;

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto- ja vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella.

10 §
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kaakkois-Suomen, EteläSavon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät sekä kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa tarkoitetut nuorisoasiat;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

11 §
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun kivialan koulutuksen hankintaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

12 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella ympäristökasvatusta tukevat kansalliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää.

13 §
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut puualan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat koulutushankinnat.

14 §
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa tarkoitetut nuorisoasiat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

15 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät, ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyvät tehtävät, kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat, liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat ja nuorisolaissa tarkoitetut nuorisoasiat;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto- ja vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

3) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

16 §
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouden ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

17 §
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 2 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää;

2) maantielaissa tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvaustehtävät;

3) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta.

18 §
Tilivirastotehtävät

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus huolehtii kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tilivirasto- ja talousjärjestelmien valtakunnallisesta hoitamisesta. Tilivirastotehtävät hoidetaan vastuualueista ja muista yksiköistä erillisessä yksikössä.

19 §
Tietohallintoyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla on yksi tietohallintoyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Tietohallintoyksikön toimipaikka on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Tietohallintoyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

Tietohallintoyksikön tehtävänä on:

1) ohjata ja koordinoida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tietohallintoa:

2) hankkia ja järjestää tietohallintopalveluja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille;

3) kehittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tiedon hallintaa ja hoitaa keskusten asiakirjahallinnon keskitettyjä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä;

4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallintoa koskevissa asioissa yhteistyötä aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) tarkoitettujen aluehallintovirastojen tietohallinnon kanssa.

Tietohallintoyksikkö toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

20 §
Tietohallintopalveluyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä aluehallintovirastoilla on yhteinen tietohallintopalveluyksikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Tietohallintopalveluyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

Tietohallintopalveluyksikön tehtävänä on hoitaa kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen ja maistraattien seuraavat tietohallintopalvelut:

1) yhteisten sähköisten palvelujen tekninen ylläpito sekä käyttäjä- ja asiakasneuvonta;

2) asiain- ja dokumentinhallintajärjestelmiin liittyvä tekninen ylläpito sekä käyttäjäneuvonta;

3) yhteisten palvelujen ja ydintoiminnan järjestelmien tuottaminen ja ylläpito sekä näihin liittyvä koulutus;

4) yhteisten kehittämisprojektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen;

5) käyttäjäkoulutuksen järjestäminen;

6) perustietotekniikka hallinnolle kuuluvalta osin;

7) muut yksikölle säädetyt tai määrätyt tehtävät.

21 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjestämisestä ja siitä, että keskuksille laaditaan strategia-asiakirjat ja strategiset tulostavoiteasiakirjat.

Strategia-asiakirjassa esitetään hallitusohjelmasta, hallituksen strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehyspäätöksistä, valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista, maakuntaohjelmista, hallituksen politiikkaohjelmista, muista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista johdettavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiset strategiset tavoitteet ja suunnitelma resurssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden toteuttamiseen hallinnonaloittain. Strategia-asiakirja on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yhteinen, ja se laaditaan hallituskaudeksi. Sitä voidaan tarkistaa hallituskauden aikana.

Strateginen tulostavoiteasiakirja laaditaan kullekin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Tulostavoiteasiakirja perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjassa määritellään keskukselle keskeiset toimintalinjat ja tulostavoitteet, yhteistyökysymykset ja määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Lisäksi määritellään valtion kanta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

22 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisen ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ohjaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston tulee huolehtia siitä, että keskuksille laaditaan tarvittaessa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat.

Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja on ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen neuvoteltava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa tavoitteena yhteinen näkemys toimintavuoden tulostavoitteista ja tarvittavista voimavaroista.

Toiminnallisten tulostavoitteiden valmistelussa tulee ottaa huomioon strateginen tulossopimus ja hallinnonaloittaisten alueellisten suunnitelmien toimeenpano sekä maakuntaohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa asetetut alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

23 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston virkojen kelpoisuusvaatimukset

Vastuualueen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työ- ja elinkeinotoimistot
24 §
Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin

Kelpoisuusvaatimuksena työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin on:

1) työ- ja elinkeinotoimiston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) psykologilla psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

25 §
Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen täyttäminen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajan nimittää 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vastuualueen päällikkö. Toimiston muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa toimisto.

Keskus voi avoimien virkojen tai tehtävien uudelleensijoittelua varten kieltää toimistoa ryhtymästä toimenpiteisiin viran tai tehtävän täyttämiseksi.

26 §
Virkavapauden myöntäminen ja sijaisuus työ- ja elinkeinotoimistossa

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajalle myöntää virkavapauden toimisto, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa keskus. Toimiston muille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapauden myöntää toimisto.

Voimaatulo
27 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi ennen tämän asetuksen voimaantuloa määrätä virkamiehet hoitamaan 18–20 §:ssä tarkoitettujen yksiköiden päälliköiden tehtäviä.

Henkilö, joka toimii työ- ja elinkeinotoimiston päällikkönä tämän asetuksen voimaan tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoimiston johtajan virkaan pätevöittävän koulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voimantuloa, on 25 §:ssä säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista huolimatta edelleen kelpoinen työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.