Seurattu SDK 968/2022 saakka.

4.6.2009/394

Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (420/1962) 1 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 354/2009:

1 §
Tehtävään nimittäminen ja ottaminen

Valtakunnansovittelijan nimittää valtioneuvosto.

Valtakunnansovittelijan sijaiset määrää valtioneuvosto valtakunnansovittelijan esityksestä.

Valtakunnansovittelijan toimiston muun henkilöstön nimittää tai ottaa valtakunnansovittelija.

2 §
Valtakunnansovittelijan kelpoisuus

Kelpoisuusvaatimuksena valtakunnansovittelijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys työlainsäädäntöön ja työmarkkinoiden toimintaan.

3 §
Sovittelijoiden määrääminen ja toiminta-alue

Valtioneuvosto määrää valtakunnansovittelijan esityksestä kolmeksi vuodeksi tarpeellisen määrän sovittelijoita.

Sovittelijoiden toiminta-alueena on koko Suomi. Yhden sovittelijan vakituisena sijoituspaikkana on Ahvenanmaa.

4 §
Sovittelijaksi määräämisen edellytykset

Sovittelijaksi voidaan määrätä henkilö, jolla on sellainen käytännössä osoitettu taito ja kyky, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

5 §
Sovittelulautakunta

Valtakunnansovittelija tai työriitaa hoitava sovittelija voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen sovittelulautakunnan asettamisesta.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

6 §
Valtakunnansovittelijan sovitteluapu

Valtakunnansovittelijan on annettava sovittelulautakunnalle tämän tarvitsemaa apua sovittelutehtävän hoitamisessa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan työriitojen sovittelusta 23 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1205/1987) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.