Seurattu SDK 373/2021 saakka.

4.6.2009/393

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 20.2.2014/134, joka on voimassa 1.3.2014 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtiokonttorista 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (305/1991) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 317/2009:

1 §
Yhteiset sähköiset asioinnin ja hallinnon tukipalvelut

Julkiselle hallinnolle tarkoitettuja yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, joita Valtiokonttori voi tuottaa, ovat:

1) kansalaisen asiointitili, joka on viranomaisten ja kansalaisen sähköisen asioinnin vuorovaikutteinen viestintäkanava ja hallinnollisten päätösten keskitetty sähköinen toimittamispaikka;

2) henkilön sähköisen tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamispalvelu;

3) kansalaisen portaalipalvelu, jonka kautta julkisen hallinnon palvelut ovat keskitetysti saatavilla;

4) julkisen hallinnon lomakepalvelu, jonka avulla viranomaiset tuottavat vuorovaikutteisia ja muita lomakkeita hallinnon asiakkaiden käyttöön;

5) viestien välitys- ja kytkeytymispalvelu, jonka avulla viranomaisten eri tietojärjestelmät välittävät tietoja keskenään;

6) julkisen hallinnon kilpailutusjärjestelmä, joka on sähköinen työväline hankintayksiköille ja tarjouksia tekeville yrityksille hankinta- ja kilpailutusprosessien hoitamiseen; (10.3.2011/211)

7) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin palvelualusta, jonka avulla viranomaiset tuottavat vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluja hallinnon asiakkaiden käyttöön; (10.3.2011/211)

8) virkamiehen sähköisen tunnistamisen kokoamispalvelu, jonka avulla virkamiehet voidaan tunnistaa organisaatiorajat ylittävissä palveluissa. (10.3.2011/211)

9) Kansalaisen yleisneuvontapalvelu, jossa annetaan yleistä neuvontaa julkisen hallinnon palveluista puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. (20.12.2012/1040)

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.3.2011/211:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.12.2012/1040:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.