Seurattu SDK 926/2022 saakka.

23.1.2009/19

Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ylimpien valtioelinten, valtion viranomaisten ja Suomen Pankin asiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen käytettävistä sineteistä ja leimoista.

Mitä tässä laissa säädetään sineteistä ja leimoista, sovelletaan myös muihin leimoja ja sinettejä korvaaviin tai täydentäviin asiakirjan oikeellisuuden varmentamiseksi käytettäviin optisiin merkintöihin ja painojälkiin.

Tämä laki ei koske sinettejä ja leimoja, joita käytetään Suomen valtiota velvoittavien kansainvälisten sopimusten nojalla tai vakiintunutta kansainvälistä käytäntöä noudattaen.

Sähköisistä allekirjoituksista ja sähköiseen asiointiin liittyvistä varmenteista säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) sinetillä asiakirjan oikeellisuuden takeena käytettävää lakkaan tai määrämuotoiseen paperiin painettavaa kuvaa ja tekstiä tai valmiiksi paperiin painettua kuvaa ja tekstiä; ja

2) leimalla asiakirjan oikeellisuuden takeena käytettävää sinetin sijasta musteella aikaan saatavaa vastaavaa kuvaa ja tekstiä.

3 §
Sinettien ja leimojen tunnuskuvat

Suomen vaakunan tunnuskuvaa voivat käyttää sineteissään ja leimoissaan vain tässä laissa tarkoitetut valtioelimet, valtion viranomaiset ja Suomen Pankki.

Suomen vaakunan tunnuskuvaa käyttävät aina sineteissään ja leimoissaan:

1) tasavallan presidentti ja tasavallan presidentin kanslia;

2) valtioneuvosto;

3) ministeriöt;

4) valtioneuvoston oikeuskansleri ja oikeuskanslerinvirasto;

5) korkein oikeus ja korkein hallintooikeus;

6) valtakunnansyyttäjä ja valtakunnansyyttäjän toimisto; (11.1.2019/36)

7) Helsingin yliopiston kansleri;

8) Suomen Pankki;

9) puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos; sekä

10) Suomen ulkomaanedustustot.

Eduskunta sekä eduskunnan kanslia ja eduskunnan yhteydessä toimivat muut virastot käyttävät sineteissään ja leimoissaan vakiintuneita tunnuskuviaan.

Muut kuin 2 ja 3 momentissa mainitut valtion viranomaiset voivat käyttää myös muita vahvistettuja tunnuskuvia sineteissään ja leimoissaan Suomen vaakunan tunnuskuvan sijaan.

4 §
Vahvistaminen

Ministeriö vahvistaa omat sinettinsä ja leimansa sekä hallinnonalansa virastojen ja laitosten käyttämät sinetit ja leimat. Valtioneuvoston kanslia vahvistaa valtioneuvoston sinetit ja leimat.

Eduskunta, eduskunnan kanslia ja eduskunnan yhteydessä toimivat muut virastot ja laitokset, tasavallan presidentti ja tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston oikeuskansleri ja oikeuskanslerinvirasto, Suomen Pankki ja yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot vahvistavat omat sinettinsä ja leimansa sekä antavat niitä koskevat tarkemmat määräykset. Määräyksissä on otettava soveltuvin osin huomioon mitä tämän lain 6 §:n nojalla säädetään valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista.

Ennen sellaisen sinetin tai leiman vahvistamista, jossa on kuva tai muita merkkejä kuin viranomaisen nimi tai sen lyhenne, on asiasta pyydettävä Kansallisarkiston lausunto.

5 §
Hävittäminen

Käytöstä poistettavat sinetit ja leimat sekä niiden tekemisen mahdollistavat erityiset välineet on hävitettävä. Sinetin tai leiman vahvistava taho päättää hävittämisestä varattuaan Kansallisarkistolle tilaisuuden ottaa talteen hävitettävää aineistoa.

6 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään muiden valtion viranomaisten paitsi eduskunnan sekä eduskunnan kanslian ja eduskunnan yhteydessä toimivien muiden virastojen sinettien ja leimojen muodosta, koosta, tekstistä, väreistä, tunnuskuvista, vahvistamisesta ja hävittämisestä.

7 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan virastojen sineteistä annettu valtioneuvoston päätös (185/1985). Kumotun päätöksen säännöksiä, jotka koskevat evankelis-luterilaista kirkkoa, sovelletaan kuitenkin kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla vahvistettuja leimoja ja sinettejä voidaan käyttää lain voimaantulon jälkeen ilman uutta vahvistamista, jos ne eivät ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisia.

Viranomaisten tulee korvata tämän lain vastaiset sinetit ja leimat tämän lain mukaisilla sineteillä ja leimoilla kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 94/2008, HaVM 24/2008, EV 182/2008

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.1.2019/36:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019.

HE 17/2018, Pevl 25/2018, LaVM 5/2018, EV 134/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.