Seurattu SDK 829/2022 saakka.

8.6.2007/663

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään perusteista ja menettelystä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta eräille sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistäville valtakunnallisille naisjärjestöille.

Naisjärjestöillä tarkoitetaan tässä laissa Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:tä, Naisjärjestöt yhteistyössä ― Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:tä ja Monika-Naiset liitto ry:tä. (17.12.2010/1137)

2 §
Avustettava toiminta

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen naisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa on opetusministeriö.

4 §
Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset ja määräytyminen

Valtionavustus tulee käyttää järjestöjen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Valtionavustusta myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja tuloksellisuus.

5 §
Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionavustuksiin sovelletaan muutoin valtionavustuslakia (688/2001).

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 1/2007, TyVM 1/2007, EV 1/2007

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.2010/1137:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

LA 84/2010, TyVM 10/2010, EK 29/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.