Ajantasainen lainsäädäntö: 2007

28.12.2007/1490
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta
28.12.2007/1476
Laki maatalouden rakennetuista
28.12.2007/1463
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta
28.12.2007/1461
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta
28.12.2007/1446
Siviilipalveluslaki
28.12.2007/1444
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
28.12.2007/1443
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta
28.12.2007/1438
Asevelvollisuuslaki
28.12.2007/1434
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista
28.12.2007/1433
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
21.12.2007/1383
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
21.12.2007/1368
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta
20.12.2007/1324
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
20.12.2007/1322
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
20.12.2007/1319
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
21.12.2007/1307
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta
19.12.2007/1302
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
21.12.2007/1277
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
13.12.2007/1257
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta
14.12.2007/1253
Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta
13.12.2007/1232
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä
7.12.2007/1231
Laki auktorisoiduista kääntäjistä
7.12.2007/1140
Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki
7.12.2007/1139
Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista
7.12.2007/1126
Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
15.11.2007/1024
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
27.9.2007/865
Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä
29.6.2007/741
Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä
15.6.2007/706
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
15.6.2007/705
Ulosottokaari
8.6.2007/663
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta
25.5.2007/648
Laki edunvalvontavaltuutuksesta
11.5.2007/571
Laki eläkkeensaajan asumistuesta
11.5.2007/570
Laki vammaisetuuksista
11.5.2007/569
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta
11.5.2007/568
Kansaneläkelaki
11.5.2007/556
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
11.5.2007/551
Laki puolustusvoimista
11.5.2007/527
Luottotietolaki
13.4.2007/449
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella
13.4.2007/447
Merimiespalvelulaki
13.4.2007/446
Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
13.4.2007/444
Ryhmäkannelaki
13.4.2007/417
Lastensuojelulaki
13.4.2007/408
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta
4.4.2007/393
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
30.3.2007/381
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
30.3.2007/370
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
4.4.2007/366
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013
30.3.2007/335
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
30.3.2007/321
Laki polttoturpeen turvavarastoista
16.3.2007/273
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
2.3.2007/223
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta
19.2.2007/188
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta
12.12.2006/174 v. 2007
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys
2.2.2007/110
Ratalaki
2.2.2007/109
Laki Kioton mekanismien käytöstä
1.2.2007/88
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta
2.2.2007/71
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
2.2.2007/61
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
12.1.2007/10
Laki pelastustoimen laitteista
12.1.2007/8
Laki kuluttajariitalautakunnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.