Seurattu SDK 461/2022 saakka.

7.9.2006/766

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriö on 13 päivänä toukokuuta 1988 valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 447/2006, päättänyt:

1 §
Yhteishankittavat tuotteet ja palvelut

Seuraavat valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä tarkoitetut yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan valtionhallinnossa yhteishankintoina:

1) Sähkö, polttoaineet ja öljytuotteet

a) sähkö,

b alakohta on kumottu P:llä 22.3.2022/181.

c alakohta on kumottu P:llä 22.3.2022/181.

2) Toimistotarvikkeet ja -kalusteet

a) toimistotarvikkeet ja niiden täyttö- ja suoratoimitukset,

b) toimistokalusteet;

3) Tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet

a) tietokoneet (työasemat ja kannettavat),

b) näytöt;

4) Ajoneuvot ja ajoneuvopalvelut

a) henkilöautot ja tila-autot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

b) pakettiautot ja niiden alustat, pick-up-autot ja pikkubussit (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

c) maastoautot ja nelivetoautot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

d) kevyet kuorma-autot (<6 t);

5) Matkustuspalvelut

a) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen käytettävät lentokuljetuspalvelut,

b) matkatoimistopalvelut;

6) Eräät muut palvelut

a) työterveyshuolto,

b) valtion maksuaikakorttiratkaisut (päätös ei koske tankkausta maksuaikakorttiratkaisuilla), (22.3.2022/181)

c) leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset laitteet, toimistokoneet ja -laitteet, toimistokalusteet, ajoneuvot).

(4.12.2017/853)

7) Tieto- ja puheliikenne

a) tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut,

b) puheliittymät ja puhepalvelut.

(14.8.2009/650)
2 §
Yhteishankinnan hankintayksikkö

1 §:ssä tarkoitettujen yhteishankittavien tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamisesta valtionhallinnolle vastaa yhteishankinnan hankintayksikkönä toimiva valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.

Yhteishankinnan hankintayksikkö tiedottaa valtion virastoille ja laitoksille yhteishankinnan kilpailutuksista, hankintapäätöksistä, solmituista sopimuksista, sopimusten käyttöönotosta ja käyttöön liittyvistä seikoista.

3 §
Muut hankintasopimukset

Virasto tai laitos voi käyttää tällä päätöksellä yhteishankittavaksi määrättyjen tuotteiden ja palveluiden hankinnassa muutakin kuin yhteishankintasopimusta, mikäli

1) virasto tai laitos on aloittanut yhteishankittavaksi määrätyn tuotteen tai palvelun hankintaa koskevan julkisen tarjousmenettelyn ennen tämän päätöksen voimaantuloa; tai

2) virastolla tai laitoksella on voimassaoleva ennen tämän päätöksen voimaantuloa kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta ja palvelusta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2006.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.9.2008/594:

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2008.

14.8.2009/650:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

12.12.2014/1117:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

4.12.2017/853:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

22.3.2022/181:

Tämä päätös tulee voimaan 24.3.2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.