Seurattu SDK 300/2021 saakka.

22.12.2005/1095

Laki Ratahallintokeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Liikennevirastosta 13.11.2009/862, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ratahallintokeskus

Ratahallintokeskus on liikenne- ja viestintäministeriön alainen valtion rataverkon haltijana toimiva virasto.

2 §
Ratahallintokeskuksen tehtävät

Ratahallintokeskuksen tehtävänä on huolehtia valtion rataverkon ylläpidosta ja turvallisuudesta, rautatiejärjestelmän kehittämisestä, ratakapasiteetin jakamisesta, alan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä virastolle säädetyistä viranomaistehtävistä.

3 §
Johtokunta

Ratahallintokeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, jonka asettamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Ratahallintokeskuksen johtamisesta ja sen tehtävien hoitamisesta, asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta virastossa sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

Ratahallintokeskuksen työjärjestyksessä määrätään viraston organisaatiosta ja muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan Ratahallintokeskuksesta 7 päivänä maaliskuuta 2003 annettu laki (199/2003).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 148/2005, LiVM 22/2005, EV 154/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.