Seurattu SDK 968/2022 saakka.

12.2.2004/108

Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä joulukuuta 2003 annetun saamen kielilain (1086/2003) 29 §:n 1 momentin ja 33 §:n nojalla:

1 §

Kun viranomaisen on annettava saamen kielilain (1086/2003) nojalla saamenkielinen toimituskirja taikka alkuperäisestä suomen- tai ruotsinkielisestä asiakirjasta saamenkielinen käännös tai sille jätetystä saamenkielisestä asiakirjasta suomen- tai ruotsinkielinen käännös, se voi huolehtia asiakirjan laatimisesta tai kääntämisestä itse, jos sen palveluksessa on saamen kielen taitoinen henkilö. Viranomainen voi hankkia käännöksen myös saamen kielilain 26 §:ssä tarkoitetulta saamen kielen toimistolta tai viralliselta kääntäjältä, jolla on oikeus suorittaa käännöksiä saamen kielestä tai saamen kielelle.

2 §

Edellä tarkoitetun käännöksen tulee olla saamen kielen toimiston tai käännöksen suorittaneen henkilön oikeaksi todistama.

3 §

Viranomaiset, joiden työkieli on saamen kieli, voivat käyttää saamen kieltä kirjelmissään, jotka on osoitettu saamen kielilain 2 §:n 1–3 momentissa mainituille viranomaisille.

4 §

Saamen kielen toimisto antaa yhdessä saamen kielineuvoston kanssa vaalikausittain saamen kielilain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun kertomuksen liitettäväksi saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 7 §:ssä tarkoitettuun saamelaiskäräjien kertomukseen valtioneuvostolle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.