Seurattu SDK 356/2021 saakka.

3.3.2003/210

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 57 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 80/2003:

1 §

Lääkelain 57 c §:n 1 momentissa tarkoitettuun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon sisältyvien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle sekä lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville Suomen Apteekkariliitto–Finlands apotekareförbund ry:lle ja Yliopiston apteekille vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääkevalmiste ainoastaan sellaiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon sisältyvään lääkevalmisteeseen, jonka hinta on ilmoitettu mainitussa määräajassa ja joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan valmisteeseen on lääkelain 57 b §:n 1 momentin mukainen. (23.12.2009/1355)

Jos lääkevalmisteelle ilmoitetaan hinta tai ilmoitettua hintaa alennetaan vuosineljänneksen aikana, voi apteekki toimittaa tällaisen lääkevalmisteen edellyttäen, että lääkevalmiste uuteen tai alennettuun hintaan olisi ollut määräaikana ilmoitettuna hinnaltaan vaihtokelpoinen.

2 § (16.2.2009/88)

Kansaneläkelaitoksen tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Luettelo voidaan julkaista myös yksinomaan sähköisesti Internetissä.

2 a § (16.2.2009/88)

2 a § on kumottu A:lla 16.2.2009/88.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua luetteloa ei kuitenkaan tarvitse julkaista ennen kuin 1 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.11.2005/881:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 2005 ja on voimassa 2 päivään tammikuuta 2006 saakka.

23.1.2006/86:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006

16.2.2009/88:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.12.2009/1355:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.