Ajantasainen lainsäädäntö: 2002

31.12.2002/1368
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
30.12.2002/1351
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
30.12.2002/1350
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
30.12.2002/1347
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta
30.12.2002/1346
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista
30.12.2002/1345
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
30.12.2002/1344
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta
30.12.2002/1332
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
30.12.2002/1330
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
30.12.2002/1329
Valtioneuvoston asetus rikosseuraamusalan neuvottelukunnasta
30.12.2002/1313
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä
30.12.2002/1305
Vuorotteluvapaalaki
30.12.2002/1295
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
30.12.2002/1290
Työttömyysturvalaki
19.12.2002/1224
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
20.12.2002/1200
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2011 (voimassa 31.12.2011 saakka)
20.12.2002/1192
Laki maahanmuuttajan erityistuesta
19.12.2002/1176
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta
19.12.2002/1174
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003–2012
19.12.2002/1171
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
19.12.2002/1155
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista
20.12.2002/1133
Laki sosiaalisesta luototuksesta
11.12.2002/1090
Ajoneuvolaki (pääosin voimassa 28.2.2021 saakka, osin voimassa 1.9.2021 saakka)
11.12.2002/1087
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
11.12.2002/1080
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta
11.12.2002/1058
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä
3.12.2002/1023
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa
3.12.2002/1021
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
3.12.2002/1017
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
25.11.2002/973
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
14.11.2002/955
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
8.11.2002/914
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
1.11.2002/879
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
1.11.2002/878
Kauppakamarilaki
19.9.2002/789
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta
23.8.2002/738
Työturvallisuuslaki
22.8.2002/729
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
16.8.2002/708
Väylämaksulaki
14.8.2002/705
Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista
9.8.2002/672
Laki sakon täytäntöönpanosta
31.7.2002/641
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista
26.7.2002/635
Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
25.7.2002/625
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
12.7.2002/602
Alueiden kehittämislaki
12.7.2002/581
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä
28.6.2002/563
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
28.6.2002/561
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
28.6.2002/560
Laki seutuyhteistyökokeilusta
14.6.2002/504
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
5.6.2002/476
Tonnistoverolaki
31.5.2002/453
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
31.5.2002/441
Laki liikennevahinkolautakunnasta (voimassa 31.12.2020 saakka)
28.5.2002/425
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
23.5.2002/390
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista
23.5.2002/389
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
23.5.2002/388
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
16.5.2002/362
Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
24.4.2002/326
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta
5.4.2002/257
Oikeusapulaki
5.4.2002/241
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
28.3.2002/232
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
14.3.2002/197
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
13.3.2002/195
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
13.3.2002/194
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
13.3.2002/193
Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta
8.3.2002/185
Laki hukkakauran torjunnasta
28.2.2002/166
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista
21.2.2002/144
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta
15.2.2002/116
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
31.1.2002/89
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä
23.1.2002/57
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta
17.1.2002/37
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
7.1.2002/15
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
3.1.2002/8
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.