Ajantasainen lainsäädäntö: 2002

30.12.2002/1344
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta
30.12.2002/1332
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
30.12.2002/1330
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
30.12.2002/1329
Valtioneuvoston asetus rikosseuraamusalan neuvottelukunnasta
30.12.2002/1313
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä
30.12.2002/1305
Vuorotteluvapaalaki
30.12.2002/1290
Työttömyysturvalaki
19.12.2002/1250
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
19.12.2002/1248
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
19.12.2002/1155
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista
20.12.2002/1133
Laki sosiaalisesta luototuksesta
3.12.2002/1023
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa
25.11.2002/973
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
1.11.2002/878
Kauppakamarilaki
19.9.2002/789
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta
23.8.2002/738
Työturvallisuuslaki
14.8.2002/705
Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista
9.8.2002/672
Laki sakon täytäntöönpanosta
26.7.2002/635
Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
12.7.2002/581
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä
28.6.2002/563
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
14.6.2002/504
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
5.6.2002/476
Tonnistoverolaki
31.5.2002/453
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
23.5.2002/388
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
5.4.2002/257
Oikeusapulaki
5.4.2002/241
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
28.3.2002/232
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
14.3.2002/197
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
13.3.2002/195
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
13.3.2002/194
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
13.3.2002/193
Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta
8.3.2002/185
Laki hukkakauran torjunnasta
28.2.2002/166
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista
15.2.2002/116
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
31.1.2002/89
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä
17.1.2002/37
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
3.1.2002/8
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.