Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

12.7.2001/652

Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 32 §:n nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työttömyysvakuutusrahasto maksavat koulutus- ja erorahastolle kuukausittain ennakkoa siten, että ennakkojen yhteismäärä vastaa vuoden aikana suoritettavaksi arvioitua aikuiskoulutustuen määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena.

Koulutus- ja erorahaston on vuosittain viimeistään toukokuun 1 päivänä lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle perusteltu arvio aikuiskoulutustuen perusosaan seuraavana vuonna maksettavasta valtionosuuden ennakosta ja työttömyysvakuutusrahastolle arvio aikuiskoulutustuen ansio-osaan maksettavasta työttömyysvakuutusrahaston ennakosta. Arvioita tulee tarkistaa marraskuun 15 päivään mennessä, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

2 §

Valtio ja työttömyysvakuutusrahasto maksavat ennakot koulutus- ja erorahastolle kuukausittain tasasuuruisina erinä viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Koulutus- ja erorahaston rahoituksen turvaamiseksi tai, jos vuotuiset ennakot olennaisesti muuttuvat, ennakot voidaan maksaa edellä säädetystä poiketen.

Ennakot tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet. Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä koulutus- ja erorahaston palauttamaan liikaa maksettua valtionosuuden ennakkoa ja työttömyysvakuutusrahasto ansio-osaan maksettua ennakkoa.

3 §

Koulutus- ja erorahaston tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava ne määrät, jotka valtion on tilivuonna tullut aikuiskoulutustuesta annetun lain 30 §:n mukaisesti maksaa perusosan ja työttömyysvakuutusrahaston ansio-osan rahoituksena. Maksettujen ennakoiden ja vahvistettujen määrien erotukset otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kalenterikuukauden ennakoissa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Vuoteen 2001 kohdistuvat ennakot maksetaan valtion talousarvioon momentille 337.54 otetun määrärahan mukaisesti siten, että työttömyysvakuutusrahaston ennakko mitoitetaan määrärahan perusteena olevan etuusmenoarvion mukaisesti. Koulutus- ja erorahaston on lähetettävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut vuoden 2002 ennakoita koskevat arviot marraskuun 15 päivään 2001 mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.