Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

15.2.2001/143

Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1075/2000) 7 §:n 2 momentin ja 12 §:n 1 momentin nojalla:

1 § (25.4.2013/316)
Rekisteri-ilmoituksen sisältö

Rekisteri-ilmoituksessa on mainittava kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (1075/2000) 9 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot. Ilmoitukseen on liitettävä todistus mainitun lain 5 §:ssä tarkoitetun vastaavan hoitajan ammattipätevyydestä, vastaavan hoitajan suostumus tehtävään ja jäljennös mainitun lain 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen vakuutuskirjasta.

Mitä 1 momentissa säädetään rekisteri-ilmoituksesta, sovelletaan myös rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamista koskevaan ilmoitukseen.

2 § (25.4.2013/316)
Välittäjäkokeiden järjestäminen

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta vahvistaa luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon kiinteistönvälittäjäkokeen ja vuokrahuoneiston välittäjäkokeen kysymykset perustuvat.

Välittäjäkokeen ajan ja paikan määrää välittäjäkoelautakunta. Niistä on ilmoitettava Keskuskauppakamarin internetsivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen kokeen järjestämispäivää.

Ohjeet kokeeseen ilmoittautumisesta ja osallistumisesta sekä 1 momentissa tarkoitettu luettelo on julkaistava Keskuskauppakamarin internetsivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen kokeen järjestämispäivää.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.4.2013/316:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.