Seurattu SDK 829/2022 saakka.

14.1.1994/40

Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tasavallan presidentti, joka eroaa oltuaan toimessaan kuusi vuotta tai kauemmin, saa vuotuista eläkettä 60 prosenttia palkkion määrästä. Jos hän erotessaan ei ole toiminut presidenttinä kuutta vuotta, vähennetään tästä eläkemäärästä kuudennes kutakin puuttuvaa täyttä vuotta kohti. Vähin eläke on kuitenkin puolet täydestä eläkkeestä. (12.11.1999/1033)

Valtion talousarvion rajoissa voidaan tasavallan presidentille hänen eläkkeelle siirtymisestään lähtien tarjota sopiva asunto kohtuullista vuokraa vastaan sekä tarpeen mukaan tarkoitukseen sopivat työtilat samoin kuin antaa tarpeen mukaan kuljetus- ja turvallisuuspalveluja sekä sihteeri- ja toimistopalveluja. Lisäksi voidaan samoin edellytyksin antaa tarpeen mukaan muita palveluja, joita eläkkeelle siirtynyt tasavallan presidentti tarvitsee toimiessaan valtiollisena edustajana tai siihen rinnastettavassa tehtävässä entisenä valtiopäämiehenä. (24.2.2012/101)

Tasavallan presidentin kuoltua on hänen leskellään ja alle 18-vuotiailla lapsilla oikeus perhe-eläkkeeseen, jonka määrä on puolet 1 momentissa tarkoitetusta presidentin eläkkeestä. Jos tasavallan presidentti ei kuollessaan vielä saanut eläkettä, perhe-eläkkeen määrä on puolet kuolinpäivään mennessä karttuneesta 1 momentissa tarkoitetusta eläkkeestä. Perhe-eläkkeen saamisen edellytyksistä, eläkkeen määrän jakautumisesta lesken ja alle 18-vuotiaiden lasten kesken, eläkesovituksesta sekä perhe-eläkkeen keskeyttämisestä ja lakkaamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä valtion perhe-eläkelaissa (774/1968) säädetään. (14.12.1998/953)

Eläkkeelle siirtyneen tasavallan presidentin kuoltua on hänen leskellään ja alle 18-vuotiailla lapsilla oikeus edelleen käyttää asuntonaan yhteisenä kotina ollutta 2 momentissa tarkoitettua asuntoa kohtuullista vuokraa vastaan. Tasavallan presidentin leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille voidaan tarvittaessa tarjota muita 2 momentissa tarkoitettuja palveluita. (24.2.2012/101)

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 8 päivänä tammikuuta 1988 annettu laki (10/88).

Tämän lain mukainen eläke on suoritettava myös aikaisemmalle tasavallan presidentille.

HE 254/93, PeVM 14/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.12.1998/953:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän lain mukainen perhe-eläkeoikeus koskee myös aikaisempaa tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan.

HE 170/1998, StVM 21/1998, EV 159/1998

1.10.1999/930:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa eläkkeelle siirtyneeseen tasavallan presidenttiin.

HE 23/1999, PeVM 2/1999, EV 19/1999

12.11.1999/1033:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämän lain mukainen eläke on suoritettava myös aikaisemmalle tasavallan presidentille.

HE 69/1999, PeVM 4/1999, EV 49/1999

24.2.2012/101:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa eläkkeelle siirtyneeseen presidenttiin.

HE 91/2011, HaVM 1/2011, PeVL 23/2011, EV 2/2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.