Ajantasainen lainsäädäntö: 1994

31.12.1994/1583
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta
31.12.1994/1554
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä
31.12.1994/1547
Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
31.12.1994/1546
Valmisteverotusasetus
8.12.1994/1540
Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
29.12.1994/1521
Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa
29.12.1994/1515
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä
29.12.1994/1505
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
29.12.1994/1482
Autoverolaki (voimassa 31.12.2020 saakka — kumottu lukuunottamatta 86, 87 ja 88 §:ää)
29.12.1994/1474
Laki virvoitusjuomaverosta
29.12.1994/1472
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
29.12.1994/1471
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
29.12.1994/1470
Laki tupakkaverosta
29.12.1994/1469
Valmisteverotuslaki (pääosin kumottu)
29.12.1994/1415
Merensuojelulaki
29.12.1994/1412
Laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
21.12.1994/1380
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä
22.12.1994/1379
Tilintarkastusasetus
22.12.1994/1376
Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä
22.12.1994/1373
Laki eduskunnan virkamiehistä
22.12.1994/1346
Asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä
22.12.1994/1345
Asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta
22.12.1994/1344
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta
16.12.1994/1309
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta
22.12.1994/1299
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä
16.12.1994/1293
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
16.12.1994/1280
Terveydensuojeluasetus
16.12.1994/1230
Asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
16.12.1994/1222
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (voimassa 31.12.2000 saakka)
16.12.1994/1221
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
16.12.1994/1220
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
16.12.1994/1217
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
16.12.1994/1206
Laki maatalouden interventiorahastosta
16.12.1994/1205
Taimiaineistolaki
16.12.1994/1203
Kasvinsuojelulaki
8.12.1994/1152
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
8.12.1994/1146
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
28.11.1994/1080
Laki valmismatkaliikkeistä
28.11.1994/1072
Laki asumisoikeusyhdistyksistä
28.11.1994/1071
Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
28.11.1994/1070
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
21.11.1994/1000
Ylioppilastutkintoasetus
21.11.1994/999
Valtion virkamiesten eroraha-asetus
14.11.1994/971
Valtion virkamiesasetus
4.11.1994/968
Laki veripalvelutoiminnasta
4.11.1994/958
Asetus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
28.10.1994/936
Tilintarkastuslaki
23.9.1994/843
Asuntokauppalaki
23.9.1994/832
Asetus arkistolaitoksesta
23.9.1994/831
Arkistolaki
19.8.1994/786
Asetus korkeimmasta oikeudesta
19.8.1994/763
Terveydensuojelulaki
19.8.1994/750
Valtion virkamieslaki
19.8.1994/737
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta
2.8.1994/719
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
15.7.1994/674
Merilaki
15.7.1994/669
Asetus yleisistä kielitutkinnoista
15.7.1994/668
Laki yleisistä kielitutkinnoista
15.7.1994/666
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
15.7.1994/658
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä
23.6.1994/629
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta
28.6.1994/565
Asetus sairaankuljetuksesta
28.6.1994/564
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
28.6.1994/559
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
28.6.1994/557
Asetus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta
28.6.1994/556
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
28.6.1994/543
Vakuutussopimuslaki
3.6.1994/436
Asetus valtion rakennusurakoista
16.5.1994/351
Kotikunta-asetus
22.4.1994/305
Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä
30.3.1994/238
Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle
11.3.1994/201
Kotikuntalaki
25.2.1994/157
Tuontimaksuasetus
18.2.1994/142
Ulkomaalaisasetus
21.1.1994/65
Opintotukilaki
21.1.1994/62
Tilastolaki
14.1.1994/40
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta
5.1.1994/13
Asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
5.1.1994/12
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta
5.1.1994/11
Laki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa
5.1.1994/4
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.