Seurattu SDK 766/2022 saakka.

21.8.1992/802

Kansanterveysasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) nojalla:

1 § (22.3.2001/281)

1 § on kumottu A:lla 22.3.2001/281.

2–3 §

2–3 § on kumottu A:lla 28.5.2009/379.

4 § (21.12.2006/1339)

4 § on kumottu A:lla 21.12.2006/1339.

5 §

Haminan, Helsingin, Kemin, Kotkan, Oulun, Pietarsaaren, Porin, Rauman, Savonlinnan, Turun ja Vaasan kaupungin kuuluu huolehtia kansanterveyslain 14 a §:ssä säädetyistä tehtävistä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä maaliskuuta 1972 annettu kansanterveysasetus (205/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.6.1997/633:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

22.3.2001/281:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

21.12.2006/1339:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Kunta on velvollinen järjestämään 3 §:ssä tarkoitetun kromosomipoikkeavuuksien seulonnan ja sikiön vaikean rakennepoikkeavuuden selvittämistä koskevan seulonnan tämän asetuksen mukaisesti kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveysasetuksen (802/1992) 4 §.

14.6.2007/692:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

28.5.2009/379:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.